WWW.WIKI.PDFM.RU
    -
 

Pages:     | 1 || 3 |

. . ' - D .1 ~ , . '. .;f, J1:0 .l ...

-- [ 2 ] --

. I::ll ii IOlI II 30.'10 ..IYKac .:} llilIl :\-1 ; JJ! 30.'10, I l-'. 16. .II -r 11 .: IIpll !3~ʈ' ,'1II'I ll 20'Ol~Il .1:\t , 110 .ll )', .'lI Ul.l.\ llll J-:. IiO, ll.'111 :\l, 110 II .ll .

Il~ Il CKO.lJhKO :.. .'1, nOCTyna.10 9 , ;Jii.:!:l, 7' , r' ::., 1903, . 1MPI1, '[1. 3SI, 151 .

10 , . 377 .

II forb~s. . IJ. 143 .

:2,I\\, . 381 .

I CIJE , . 20; f-orbes, , . 174; Gowland, , . 263. rOV.lCHoa ';J, ;~' .!J ~ ; ., ,~ lIJ\ (I'), J\'l l\l~ , r.1'l' )'.q I', [J ~I lI, r.', Bblro, ().~ ll:,, .1' 'l ,"lI'I! c~;Je6pa,

1. W.. , . Petric and J. . Quibel1, Naqada and Ballas, ( London. 1896 Naq ), pl. LX I4, N2 721; Prehist., . ~2I1'2; , .27; , 1'. 75 .15 J\1, , 381;379 .

.

16 , !'. 364, 381, 382 .

: 17. , , d- , XYIlI D ~ 18. .'I , , U [\'l .l 19 .

.1D , , f "1 8, a.rlO IIII, .rUII .'I, r .'1 ~I.1eT ~f , .'J . .1 _l, " :\1ѭ IIpoBe.1Ja .'1Jl ,],(;.rI. .l TPY.J. I, l\'l.1J .

llt IIfI II :\1 . J.10'/l :\-I, ', , , 1I.1 n , n II, 1I.1 3 v. .1 , II 1\ u, ~f ' -'10 ;\II 20 .

I ;I .

30,n 111 ] 1,\1 I1m'\ 21. :: ii : Jl, \'I . ,'! I .'III 6 9 C)t. ..1.IJYKa :.'\ (.l. 22 V. . f'1. Petrie, . . \V:r\'fight d . Mackay, Thc La./:Jyrintl!, ;:'" and Mazgull/,!I, L:ld, 1912 (.'IC - (Iz!l), . 17, 24; I~, . 27. . , CTJ1YBC 8 1934 r1' (. . , " 60 Ut' OnlUccrr.a, -111', , 97, HJ34. I1. 4!)) I'.,1 ,1I,'\e.~.,epo:l{ (~()rienlalistisclle Lilera/llzeitung, d 18, J9015, S. 78), 3.1!! H3'13.,e .

?;\,().~rJm , ,1 ;\J' 8 .'I('):: 6. ~ J15.[~I. , ('Il .. I, J10,l il ' ()1' (:,1'118a [\, ()'Ii1'(: n:J;:.1 Nll?-::;,I' j)'(:,;, (l~I, (~:() TO~I, .1.'IIf .1I : t:3'::, ;1 ,.1 Jl~~~'(If'I; ~ll1 ~J1'~)(I, u'Ctact-: OT'JpbI'fbI~l. ~ll~: ' !t ', "'lIr . I'ILII'l', \II, , 353, 330 .

':11:::. . 42; 11, . 6 .

2(1 !-'. iss'o!l dc ' RO(ILIC. Tresor de T6d, - .Catalo~ ml,d'tiq. d'Egypte du, Muscc du Cairc, :\!! 70 1-'1 0754. Lc Cairc. , .

21 J. 1:::. QIJi!1cIl, Flint dar [ Gebelefl.-ASAE, \'01. II, 1901, J1p. 130-131;

. Benedite. I.e Couleaux dc Gebel el-'Arak, - Etude sur rlOuvel objet prchistorique aCQuis Ic MIIsce Louvre. or!lts ! is ptlblics l'Akademie dcs I scriptions ! Belles Lettres, f'olldation . I;ot, II. Paris, 1916, liJ. 4, . 2 .

2Z Ris. J'he llgial suruey ! NlIbia. Archaeological report, ' 1907Ca,iro, Jl[ (.l - Reis!lcr. Nubia). 1'28:'17:11'5; Naq., . 1'5, 48, N!!. Q 172 .

pl. LXV J6 ; . 11, . 4 (59); . R. t and \V. S. Loat. Pre-dynastik ccmetery ( El Mahasna. Lotl, 19, (;J.a,l~ -h), . 2'7, pl. X1I 1 NI! ,r, . 10, 30 ~ -41 (5), .

pl. \'I ; Naq., . 45, N~ 7!23 (4.6-52). .

. JJO ~ :\1 .'1 , ' .1' 23, ."., II JIJ-l, ,'1 . !I I{\' .'1 , RJI :\l .I :I .

(.'1, 3. ' ~'I I1/J) II, 'i .1.'!I1 24 llI ~I ) .1 Jl.lIO (.'1. ~.:; .1 ;r:\I, 7, 3) "1ll . J ;.Jl (Ta6.'I. 7,2), I\.11 26 11 .'I , -J:l\!~." ;, .'1 ;'"( Ii I:\-\.l1l1 27. I\ l'~I, JI 28 .

6 :'l'.'1 II 0:\-1, :} : (. 7, 4), ,:\l' pa!ICe :'le,J,IIbIM, .10h sr \1 29. .:;iI , , \I 3.'1l' 113 ~? ~i.1I lI .1'" , ll UhI:IC Tl'C .

;JO~", R :IO (1I\il, iJ:;,HHO~\ .;Jj' .~I-,J(, , lI, l'I': . I: . 20. , , Il l\l.'1.'1l , l "l,.;/ l' . .1, r; ]{ :~lI'~() I::::lIt :\-I .'JI llI 3 1. .'] (1 ), 1l0.l , l' \1(;'r.1l1 , 8I II~ !! ll C.'JOBa .1ii :\-I, . . :)" .

23 C'\'tall. . 1], Ng ͷ17, 1. III~ (38); . Prchist., . 150, 203; Naq., Ng 1547 (38);

C'~f. , . 27; , . 3--4; .. Ng 822 (4'9-53); (j~rzell, . :~'12. N! 80 (58-C~H, Ng 5.1 (;)-72), 76; (1. Brunton, ')sfdd und t/le Tasian /(lt, l.ondon, 1937 (.1 - Mos1ag.), Ng 1652 (53-80), pl. XXXIX;; -6 .

24 Prehis.t., . 2,')1, n. 191 .

25 P~, . 27 .

26 Naq., N~ 1257, l. LXV 1; Mostag., X~.1(,;30; Naq.. 2 'I'47 (38); Reisl1cr, Nubia, pl. 77; /'\ aq. ]\"2 1; CJ~I. Prelli!it., . 2511, . 191 .

Naq. pl. LX I4 Naq.,]\"2 1760 (41-52); . , . 43 .

, I'P. 42-43; , . 8 .

Cl ~Ibl J'.'I,II '' ~f.'1 l, ,,3:J,ll1 MC.~b , n [ .'10[' ll .', .~ llI! .q llll (J. Cerny, Prices and gs in Egypt, - Journ;J1 of world histoy, val. 1, 1954, 2 4, . 903) .

31 W. Wolf, Die Bewaffnung des altiigyptischen Heeres, Leipzig, 1926 (.'I - Wolf, ), S. 8 .

(). , JI 32. , ti, .

il:1 A:\IPbl (.'1. 7, 5), 'lIlf :\ICJlHbl:l-i, .'1 t\I. .'1I

- 33 JI. I , JI . .1 .'10 l.1 , .1 uii ~le'fa.1I.1ax .

:\ .10 .;I ii ;1 11 , . . II ,;. II :\l.1 ;l l .1ܭ - ~ : J.ll . Q () ;llI ~" ;,' I J .~l ll .

.'l : !JlI.1 ii .lI - l\l .1I:\l - lll 11 . Kpo!\'IC n r::: II , ll' ll 3;1:-I nycTbIHII : . l3Il lIml .'I 34 .

, .'l jl 'llO

- , .l I{Q . .

~ !I!eT:J.'I.1Ia '.l (1 JIII::\{ l", "I .

Jl.rJ lIu.lI .1. .1 :\I .'l T()1\,I, J.: . !L), L .1 35. . :\-lO.1IO \l~I ,!\f mm ('.'10 j1 TaKJro :\: .

1911 . .'l .l (. 7, 6) 36 .

.'1 K~ 67 (. . 53-(3) .;eMI, , '8,:\.fOJI N:! 133 (. . 60-66) - . .1,.'1 ;raII .'1, 13 .rI '~ .'1ll , ~ . Scharff. Archiiologische Beitriige zur Frage der ElItstehung der Hierogl!IPlzenschrift. -- Silzul1gsht'ric!Jtc. dt'r BilYf'riscllcn Akadrmie der \Vissenscllaftet1, pllilosophischhistori~rl1\: IJtl'i1t1i!. Jg. 'I!2, . ~, ll11l'!1. 1942. S. Z8-29 .

:." L. Rlldll-i\'t alld . . :\\, t."l Amrah alld Abydos, Lnd, 1902 ( - Arnrah), . 5, 9-10, N~ 230, pl. VI.-:!; [ 11. . 9. Jl .' 113 Hai{ lI' . ,~,p llt'j).1 Y"'8:JbIBaeT lI cP.pe-U;fIl ..'1 !! , ";II:, 1 . ll 1\!. lI lll lll ( . . 8-10). , , 1I0,l CJjJ .% i1:0IIlt .

. d . Menghin, Tlle excavati:;ns 01 / Egyptian University in the n. site at Maadi (second preliinary repart), Cairo, 1936 (a.~ee - Maa.di 11). . 53 .

35 , II, J( , ., 1898, . 26 .

:I Gerzeh,pl. IV5 , . ;

. Jl . . .'l .

, .l . , l1Jl () .'l 37. , , JIO .'1 [. .'1 . .'1, (} ih 65-75% , .'1 .hl n.'lIl 38. 20 .'l JI, I, , , J1 ()(m, i\,eTeOpHl)rO 39 .

:\" u 7,5% ml. .'l Jl. 40. II.'! , ' l, I:l , .l .1II , .'1 , .J , .1 ll~ I\IOrO 41 .

:1~TeopHoo .'1. MCTa.l.'lypra .

, :" . . . IIII }l" l\ICTeOpIIoe .1 i :\ll JIO. , .'1 MeTa.'l.'! IJ:)IIt l3:\-I ll'l:\1 !1.'1Il .:} I1," .'1-;l. Il!!L'' ( \' Ta.'IJ1 II Mf'.:I, \1 .'l('(, \I.'l .1 .l .

.'l,'1, , Il, . :),rl~ :\1~I. 11 'I l\1 [ , )!

n .'1.'13 n :r II .

! I IIl 1: l .

:,! II ll. lIIII\! ;\\aT\lapa Kap~ .'1ll. 42 .

., :\-I., ;,{ . 16-18 .

Ibid., 8 . . 380 .

F'or!les .

39 , . 318, 367-368 .

40 Forbcs.MA. " 3~0 .

" 41. G. . Witl\igl1t. [ron in Egypt. - JEA, vol. XVIII, 1932. pt 1. . -I:r,:

. A.Wainv.'rigllt, Thc cotning / iron to some African peoples, - !\-\:., 1942. M~ 61;

J. Lcc!art, Le t"erdans I"Egypte ancienne, le S-oudan et I'Afriquc, - c.llommc ct Tcclll1iques .

Nancy. 19.56: , R6-91 .

42 , . 310 .

:pe:~ClleM, 1,5 %,. !\II :\1, Ili , :, 1\IeTa.'I.l 43 .

Ill ' ril 44 .

.'1 .'I 45, .1 .l ;

.

I\HipraHIta Ubl:18 f 46. I\10í ~la ~ .

. .1ll ! I\1CTaJl.10B ll8 ~{, i:, .'] :. .'I tl. ~I ~1,l ~1 eCTccfBeHHbIMI1 , ~-1e IO .

.l , .l, .'I .1, .l" l\I: ,.l:', .1 . MeTa.rUIOB lO .l . , . .

,l l\ .'] l n . I10ll:\I ~f m-, n .10 \lO . .1J1IO .'10~l. II(j~l f' 500 0 , , . . .l .'1 . 'I3έ . 13 : , .'1 .1 !ll .1. r, HII, D 130~IO .1" ,,47. .'1 ..1.'I lJ1.10 13 n , .'1, !3, ForlJf's. 1\'1A, , 273 .

44 11. [1. :~50; , Forbcs, [1.268 .

45 , . '}g .

Reisllcr. Nubia, 216'41 :306 .

41 . . ~, Notes 0/1 t/le pre1!istoric metallurgy 01 and b/'O/!ze tn the Old World lnclud. n examination sfll'cimens ! t1I Pit,ivers museum and b,onze castillllgs ill ancicnt m()lllds , and cont,ibutton . . Pennim,m, Oxford, 1951 (.'I - CoglJlan, Notes), . 20 .

~ , ~ ,], , . . - .lJ .

, ~IO ~~f ~{HOO, ~( .

.'] /. .:I ~fO .iI ~lII. .1 . ~l 48 .

.1JI ~I (JI. 7, 7) 49, .lll .'10 MaJIO , . :\I .

.'! ~I (. 7,8), , .1i'I ,, II~1 \(OIIO~f .

Ha:ibIBaeT (pin), ~l' : I '!! .\-I :-'I .lrlJl S-f : .'l () 50 .

' J.'l ~ ll . !\I .'l:' , ~I: 'l1.'l11 .."I !\-! W.'I.'! , , .'i;10n.Jl, ~l d.'l l\'! nOllpOCO~1 ..leT, '.1 ,J!.:\I .. ~.'IIIII .'l,7], . .

~();1.II ~{eb .'1 .il, ii:I ;J. . ll.'ll oIl'la.'lo . bl , :I ,:l'~ I1.l,7] !! \(,l, I!.1, 1-I,( ,'l .1I ٷ.:I JI;

't".l /JI Jl..:ii ;1II I ' , II:\-! , .l,!..'I ,'l ii.7] 51 .

.'li TO:\I, ..'I .'t!I\I\'1 .1(1, ';Ik :\l \I , 1I:\! )I\l1ll.:J~ ' ;I.'l II\] !:.'I'I.'I\ 1I1.;I.:IIl, .1 .'1' OJ~ tl..'JI0 , l\'l {), ca!\I~1 llO.l PII~.1HX [\ n J,lIl]{() Ir'1. :\'\ .!J.' Il ~ s . . RikiJ. /n llntt ml!/als, \.'ul. p~ .

1, Nt\\' York-.. Lolldoll, 1932, 105, 106, .

j\\, . fiR8, 31R319 .

108;

G. 1lll0 a.rl (1. t'IllS, TI,e Ba1taria1l i(}stin and p,.e(!ynas!ic ( mi Il, BlldU/'i, Ll, 1!.I28 ( - ), . 277. pl. L. w, !\'!! .

50 CPF., . 2 .

51 J\\. . 319; . . ~iJ, Some [ree/! aspects ()[ tl,e prehistrlic metallurgy 0/ , - The lltilJit's joullal, \'01. XXII. '194:2, , 213; . 'I., u ItOBIJIX .n,,\\., 119156 (a.II{~C - !), l1. !l6 .

ClOfO 110 .l.10n, .1 ~l;:J., 3', 52. 'ilCHO, .'In.I .'! n il I .1 I::: ( Il) IO .

lI :l ll.'!f .. .l .1 l( .1 .

.l .l . , TOP!lO:\1 .'! , .'! .l :\:' , .il:\i u 53 .

-\ ~", ~I 1:\-\ .'1 . n 'fI.1 "'"I1 lI i.;IOI~ , n 30- ro.'J:on !\I :\I '.l0 .l. !! .'1, ~ .'1 Il ' "I Ka\lepe, .l0 : U,'.'1fI I( 54 .

nJ, Il1J( .~IJ Jl, U!.1 . II , !\IOiHO .~ :.'l.I ~I 55 .

~1I1t;'II ;:.'1 , .lI, aBKa ;\or.la II30 Il, :\ n Ill' , " I\I.lI 56. : EI'IIII1'a ur.r n;I. \!, !3 , t1.'1 Jll1, I1 n .\ 1'.'1:J3_1J! 1., II Il : bpe;-"ll'II G7. :1 .:I, 1J. OI'g, J1,issi'm sL'il!iqu u Cur/case, \. 1, Paris, 1889, . 5; J. Morgan, Le premiere temps d,e F:"l. - . '! l\-\{'t. \'0\. , 1921, ':J. 31.3; . Frank!ort, Stlldies ;,1 ear!y pottN{J nf the ;'\iear };'asi , !1sill, F:llropi und th,' {!l!lIn tmd their earliest it!tlti(JS, 1.,011(10:1, J9t27, jJ. i, . !), . I( 9; (i. J{tjtli('r, L'Ori{!ine tle l eg!lplien~, PLlris, '19'. . i2:J;.1. _~. \\/ilso:l. The culrare !' !ln.ciet ERypt, Cllkago. l;g,,), . T~':1(~:)b O('TLIB.~('.:IO \1'I~/lIl(' n'il.:m () lle.J.CHI!l! Mf:,;J.ll'rIf (F..Na\'if, 24 .

11/1 cuivre t'1l !lt, - R\', Allt~lopol., Paris. J9r., seric 5, \'01. 20, . 17) .

L'Age .., 110 lI:I~-I.",arI'M, ,;;m.'ll,ll u;:{) i1\ I.1 D !,lII :\ rt'H;-I\.~JI:''i!.l1 '('Il ~!'r,() '_ I!ICK 5 (;\\,l!I, , . 27 .

11_ _ l, Some experimt!llts ( / origif/ / / , - , 1939, ,.,1'' ~I ,!)1}1 ;'II ' ,'l, 11;11 92 .

::S()~l OJl .l II 1I0.q .'1. lI (: ..~ -: L, AitcblSOIl, /.4 hist()ry metals, London, vol. 1. 1960,-tit]uit, XXXl\. il9,.\11 :136, '. 3(5)' .

,Cogl!\an. Noles, . 22 .

;;5 5.\\, . 335 .

r" , . 31,41,85-87,99, II .1 n ..1., I\I.l, Ka~eCTBe I ~ .l .1 .'1 .1IJ npcit:'fCTOB, , Ka~ 58. , \1l} ,.1 JIO 1 , , MO~ICHT('6 .'1 ~!l , , .

I .

11 10 .i1 lO . , ;J .

' . . 31, O!ia :\tIl~ \i ,l. .rI UI:!!i, ,J,IID.'I.'I, 0110 MOfJ10 .l .'1 , ,r.. l1.'l. D 1917 . 0/1 .'1 :\I , ().'I!( (), .'1 II n J(Q Ill1 , ~:" . . 59, .'I :\IO.:\ lI, ,l 60, II.'1}' II1 , bJ .-/0 , . . l.].ll ~ .1.rJII JII~ 1\,aTeplla,l ;Il,S; , :lI :JI . .lI 1 ~JI 1, III IV :'! t KpeMHCBbl:.rll n}1 61; I:! 9 3471 () :J:\1 :\.f 1I0!\1 ,'1 62, CTapJfO , , .rI " , ll,'10 (' JlJ:'1 .1I Jl II~I I :'f 63. . ~lbI :\'I ostag., . 85, N~ 1858 .

TW, . 52 .

60 [R. "\ond and .,\'\yers, Cemeteries ' m1lt 1, LOn'don, 1937 (.'1 .), ;J. 78] .l [. Glallvil:e, The /[! / Egypl, Oxf()rd, 194~. r. 123 (.~a1\a J(() Ky.1byre " .1)] ,l, n tJ j.1, ,~llh n , ,l TBepJIblx :1. .1, .'l'"., I! ,. I(po~le ,,r,'\' :IOJ ,, , .1J, . , ,~, JJ: n , 1IIط ., ::l1 ,1, . II '~I ~J(~ ~JI;, '",1 ' Joll.'rI.~ (., . :90, pl. L III 155)' Mac:Y;JaqJ C'IIlTaeT () .J,;) 1ll~1lll . :l.lbl J',~II " ;J (perforalcur, Prcl1ist., 1'27) .

TO~I, "_~ ,lllll1d ,10 ., .10 ( 1I, . 2) .

&1 \'1/. . f'1. Petric, ds, pt 1, London, 1902 (a.~ee - Abyd. 1), . 7, 1. X 1t, 62 \\'. , preliminary ;)! n / firs/.lynasty treaSllre / Nt!1 Saqqarah, - ASAE, vol. I, 1939 ( - [mery, Preliminary repart), . 433 .

[11. LXV , LX1'v' .

Ibid., . 429, fig. 23 .

JI. .'I .'1 Il\ ~ (.'1. 7, 11) .

. . 'I JI 10 , /, ." .'1l, .'IE:IIѻ JI 64 (6.11. 7, 10). .:IO OKOJIU (, , - .10 . J..'I , 65 .

8-9 .

.1 .'I .'I: , , I, .'!, \.J4., .'I .

J .'1. ..l 3 :10 14 . .

Ii!J 66 (. 7, 9) .

I1, II .'1, ~j! I:\I, lf!\ Jl .~l' I\laCCIIBHbl .

. . 31 .:rIO G7. .'I ~' .

Il: (;1,o.'IOTa) .'I ~Ia..leHbKIIX , :\lUr.:r1l .'II 68. .'I .' Il 69. .'I J , ~I.1 .'I 4 !, lill J1I.'1. .:Iu I\lbl .:rIO..'J.~ JI u N!! 162, ii BTOPb!)1 ( ) (Ta6.'I. 7, 13-15). .'I. , .1! ;l . Ha:\1 ;,] .I(' 'UL[. 'l ., :.'lh TO.lJbKO :IV:, :\ 70 .J\.\ 11 , , J1:\IO, ,,;'I , ll .. J .1 Naq., 162(58), pl. I..XY LS PF.. . 26; :--Jaq., . 29, K~ 1821 (33-37); [, . 26; T\V, . 48, pl. LXV 102 ; Naq., H~ 3, 1. LXV22 IJ r/l, . 16, 117 ( 41); . . fi, N~ 3284 (37-38), . 46, 2 3200; Reisner .

Nubia, 125:17:84. pl. (51); rll, . 25, N~ fi5; NJII., . 48. N~ 3 (66), pl. I,X\'20 .

61 :, . 101, pl. LII 12, . 103. 107, pl. LXXI1 1oQ . 111, 108, , i\~ 3822 (31-62);

Naq., . 26, N~ 6 (40), . 21, N2 218, l. LXV I5 ; G. 13runtol1, Matmar, Londol1, 1902 ( Jiee-Matrnar). . 21,.N~ (47--48); . m and . Mcng1lin, TI,e excavations , the Egyptian Universily i/l the neoliiflic site ! , (first prelimmary report). Cairo, 1932 (. -,\\::Ili 1), . 48, pl. XXXIX 2 &8 . . 2fi. l\iaq.. Ng 63 (40); HV, pl. XX1l45 N!l 134fi; . .. ['. !"6: TW. ['. 19 .

69 ::--Jq., N~ 162, pl.LXV9 -11, 13-14; . Nv 1333 (81); :\\aalli 1. pl. .; F. (,I10, edn arCflp.ol'J{!ique royale all d(;sert Oricmtale (Keft-Kosseir), - ASAE, !. LI, 1951, fasc. 1 (.1 - Dcbono, iii:l). . 76 .

70 TW. . 20; History tllg, l'd. l1 :CII. Sig', {ml and all, !. 1 .

Oxford. 19.['j5 (:1 -- of ), '[1. 6. I1'Jllo)1{)1}', !',1I1 :' i~;l 1'0,'! .

. . I , ;l JI (,q. 7, 17), .'1' 16 Ot, .'I .:'~.ll Jl oCTa.rHX IIII ;\ (. 7, 16) 71 .

0.1 I Dl\I72. IIL'U 11 .:.' .'1 !\' 1.'l. :\-l (.'1. .l0έ 7, 18) n \i 73 .

Kpo1.IC ~Il .lI; , -":1, J1 Jllt.1 J::lll ) .: , (.l .

74 7, 12) .

l\\. ,l1 (J1. 7, 26) (.1 ), !\ ()~'l kpe\-I:\'I Q~t :;, Haii,'leH ;l .'1 Il\.. , J :\!

I1l' 75. : MeH~! \.. \n uaY:\-I 76. .

\ 77 .'l pa3!\-Iepa.:IIJ.l!I ll , ( . . 40) ...'1IO :\l,l, .1 nbI lJ. .'\ , I{ IJl!. :\ II IJܷ , -I :'..., . . .l I .1 'II i/l .

71 :-.J,., . 24, !\"~ 1345 (34-38); , , . 124; CMah, [1. 33,.N'2 11-23(36-43), pl. : :\iaq.. . 48, N~ 9 (54), pl. I,X\-'7, . 48, ~ 1399 (6'1), pl. LX\'8: G('rze!I, X~ G7(.'i3-), pl. 1\'7. . 21 .

72 l. . 21, [11. X\'I~9' ll',~ 01'i:)'l'1' oaHllIblX .'1 II!lI 3 ;) el'o II!1. l,aK l! .'1/1 c:IC.1aIlHblM ;J,.I1 Jl, olpallTOH u :'1 PIIOilO\1 (( 11, . 18-19) .

'IJ "'1tm, 1. XVI 4o: 11, 1. LXIII 12, . 48; ~('i~, Iu.. 251:43:7/1, .

l. .3. 1 ; . [;. !, Tlze cemeteries 01 l1dJS, [1t , Ld. 191'1 ( - CAbyd 11), 1. Il 31 .

6, [1 .

, [1. 60, pl. LI\-'. pa'Hlllx ~I';(,;l , '. h, ;1.J ;lll i4 l ll II,IIlI-I, (. . Pelrie. Egyp.tian !zil!r:JglypflS 01 / {irst and sec:Jn.d d!ll1asties. Londnn, 1927, l. XXXYJs4;;-85\J' 7S eMal1 . p.32. N!!H-85.l. XIX;. 0pKe,l,Q 1Jr :l. 11 Kpe~IHe'BblC,1R [1 [1l- 11.~aCTOI.jKIIIIUJO IL (~ J.IIII, lI l)l.j~1 [1;l 11!

KOllllii (,.1. l';I"II, . : .1. Rllllg-tl, rIle cultllres 01 prellistorie flgypl, Lrmd:m, 1955, - (~Bibliolllcca Orientalis.. Jg. , N~ 3/4, 1956, . 125 .

70 . 20 .

11, . 23, ;,\11 104; PrCl1is!., . 182. . 101 .

77 Amrall .

Pre!Jist., '. 211, 250, . 180, 1 .

])aplre;Jc.1Jh ';J~ĭ LX\'II!:I .

, llll ~l.", 113 i'l II. 11ocl;O:lbKY OIl lI [1ӭ :i, .%I Rm, ~lla' 113 A~lpbl 11 COBce~ .1'iI{ () lI:i (CPF. 11, . !) .

, JJO - , - .i1U II , ~';lO, :;l : l' ~leTa.1'f';la. IloCTelleHrlD .'1O r Il, Jl IIJ\I lr , ;,'I , .'1 JI , J3 !!1 .rr .

J,il.31OT lI , l J\l .1 , 11(' n~1 . rI!~1 MeH~1 , , 31{ lil.l .'~ j'v1a,aCHbI (. 7, 19) 79, r ].I\) . Jlf' lI . . 40. !{ .'III I~ero BO.'IOKo:rClt .1. ;1. ,, .'! :1.: 80. 1'0:\1 . :iI-J Il, , n. n Ka'IecTge , l':J.'I .

,1J If.iIlI J1 ~l. lI .'lO(;. l\Jl .

,l , -III~IO~I, .'1ڭ , lI'l,.1 .'I.1 .1 l (. 7, 20). ~I I! I1.'I; i1t ll XOT~! :-'-ll' 81 .

:\I ~IbI IJl-f , l . , l , I(!l , :\I (. 5, 11). , KI)Q~le , (JI. 7,21), II ",,, ~1 82 .

,) .\,II nf' :1.:-/ (JI. 7, 22). nI:VI . . 38-16 11 r pa.HICpO\! 16Xl,2X(II-7) C.'\.-t, 1400 83. , .

cro . lI ~! .1'f .J , D' ;1.0:L BpeMeHe~l. 1, I1IiO bl II .J.

   

'4 , '. )3-14 .

~5. . . . r!', n /lead rqit. Egypt of greaf - N ature:., 130, [' J92, [1. G2fi-fi~6. , Sl ll I 110 ,~ fi 20, ,l '1,IC1'b 1I:I'I(,C1' [10, .1Jll ',:I 8fi, 7 .

~ G. . Reisner, Jle early dynastic cemeteries 01 'gd-D, -- Egyptian arclll1e޷, \"(}I. 11, pt 1. Lei;nig, 1908 (.'.Ia,~ee - !'\~-dDr). [11. 401,; Abyd. 1, . 23;

\\'... l. Petric, Diuspolis . lle cemeteries ! /i/! alld , LO:lt!ol1, 1901, Prbllist, . 08, pl, LI 1 ; \v. ;\\. 1'1. Pt'tric, The royt1l (,.I - Diosp ), pl. \-'1111' 7.;

f()/II/Js the e(lr!ii'.~t dynasties, pt 11, L\I1 (.'la,~('Je -- RT Il), .I, pl. XL \'"16 .

87 l1 ;J [J .

,~ Me.'{II, , (;,II I1.'\, 1'.~, lI.lI :la'K;JblTOM.~, 'IU 0110 ,'1 lIj.r: :~-I,lII..'11l~ f ~I ';)n,~ IIDll11 :I-It'; l1[1, :\ I\OTOPblX Jl 'JO,~ӭ .l0 l, rJII Jf . . .'lܭ HIOIO [lI!-Il :I-I.~.l;,'ll0 JIa, m.:'I 6.'1 .10llllI1'l ! ~ier.'J[1D .

')'00 J. . , . II,J, J.;J .l 11 0.:1. :I5I .1 88. Kor.'IC1J , . n , .r.'I' I.' 89. έ

:.\IQ 10 N\i m ,l}! \.'l. :

(6. 7, 2;1), .1i', η,:.l.lOlI.I, H('CKO.'II,KO 90. I~ .l0r m n.;.'Ji . .

~f .'I . . 6) -62 (.'I. 7, 24) .

lIeCKO.lJKO ll , ;.., . ii .'I l"I' TO.'ICTOe OCCBOl' 91. ' (6.1. 7, 25). .'I .'I ll II II .:II: , .'Iح :'.I COBCPIiICr.HblM JI ,'11 92. ll IIa :.\-111 ;l( , ;J .1.1 ;.., f.1, ~-1 :.\Ibl CKJ!O l'~ J~.ll!ll.;l 1II!.'I. ",II I3׈, Bpe:.\leHII .1 1l0. , .

K3R .'I ilJ: 'i ..lVl.'I, ", 93 .

llr I! i'I.'I.'{ C'iIl1 , , TCC.'Ia _,ii HO:;J'; 113 II, ,l .1iif\ 91..1\'\ I I - - II .

Jlill I{a~'I('HI!Oe .1() II ll II. .11 ~'l[{ _"! , 10:J, ", .1 . .1JI :UI r.1(15f }I.f, .1 . 1eCCJI .'I 95. .'I.' II, I \l I'.IC;'{Hble ; (Ta6;1. 7, 27) "fe:~HblM 110;: 01 , ;.., .:r.~! .

lr :\1E';J.HhIX , ).- "lO.1, :\-lbI .:r.~I, f'.'Irot' tll !( . J\l~1 0IlPCOCJl11Tb , n -.l.rI

   

' .1 .'10 ' 109. .I Im .1 C:l Q.l 110. ~epHa 1! 1052 .Jb-.'1 ;{ Bpe.\leH(M, oTOP0.\1 :.r.'1.' Ilέ .:-r ~I-.1 Il .1.10 111 .

, .\'l D.\f, .'I.O.\i 112. ' il ll .

[[ .'1lII , llil !IHM i!(' 1\3. : ') /{10 :'II.1IlCTa I 11 [[ 7,2 (]1~t 114 .

!'.! lI (',', .'I , .'1 :.10 . :-'i .:-r Il 1920 . 30 '\I ,10II N\ li5 .

3 uJf , 8 II .' I! I1.'/ .r~I .'I 116, IJ, .1 CIl_1DB .1 .'1 .rr:'lI, :-"101' ll !J.1~.\IIlIIO .'1II m !\[ .

XIX . n . .'10 , I:\ l D:'I-!, .'1 , llll ,', 117. , OIJOJl II Il,ll, r ! lI .:I I{ [J . .1J..11I -~I .'1 IlII .\i .

06 n ll ..'1.0llllO u. . . .;1 D:\I D . , .1 l IO'J Amrall, , 16. Jl, 67; [1. 18, Ng 28; Ris,,"'u, '219:41:202; Matmar, . 12,.N~ 2600-2700; CAbyd , [1. , pl. II12; II, 1[1. 21 .

IIQ C.1\\atl, '~. 18, pl. XIX 1, R~is, NlIbiU, 128:17:'15, pl. 65 2; , . 21 .

11I Abusir, S. 56, Taf. V, 112 AlIlrah, . 16, N2 67; ,,~. 27. }'.1()l1 .1o II~ ( 11, . 2, 21) .

11 Mustag.. . 75. ]\;, 11757; Amrah, . 16, N2 58, 67; Nagaed-Der, N2 7304;

.: Kantor, Further. 1. XXVI j 114 lJE, . 26, l,PE 11, . 76, .q J\[l II ., Bpe~lelieM ,

   

allTOpon :-'-I;1, JJ. lI \' n 'l . ~f .

, I, -,, 1\t:l., 122 .

ll !ll\I.!J Jl, , " . n :\f lI , Te~1 .'], ~:II, .'] 'f'.1.'Jll Jl 12

II , :

.R IIIl BOCTOIIHOIt .

(' !.'!lll O.:tHO :\-Iro - -.~f 50 , , .']1I .1 ;\I.1 12.;. OCTa.'IbIlbIe r r 11.111 D.1J 'I . ~{Il , ll f'~Jf' 1.'1I J{ D~r "1~ - !l'I, m JII 'l . . , 1 un, -- Ȼ, .. 1922, . 40; , glhll, !ntroduction [() Egyptiall //() illl sp('cial referellce { the Egl/pfiall fllsu Cairo. Cairn, 1946, '. 118 (.)\,.:~'\Sl [.~,3!1M I.I'I!~ ''.'lh 1I,?-,r' [)~1,aIlTO'I'.o.~I) .

11 . Kccs. Das (lfte.4gyp(en. !! i!!!! L.lsklllld, BerHn, 19.'1R, S, '64 .

120 Urkunden dcs Reiches, . IV, ! von . Setlle, Li;zig, 1933, S.246 .

J21 J. Sc\'('lion, Early ancf ils alloys, - Af2, 19"101,,. 6-15; . . ,r,l, .

;:I ,. . 1, J\\., ". 1915, . 15; J. Capart. Le place de /'Egypte (l l'hisioire de l ciz!ilisation, - \!. . 1 Soc. d. lnl. de Brllxelles, XXXVI, 1931, .I96 .

. Widrn. Das alfe Agyptcn, Heidelberg, 1920, S. 345; Wo1f, , S. 11;

, CTfJ. 331, 333, G88---iJ89; R. . Bo\'ierLapicrre, L'Egypte prehistoriqllC!, - cPrccis .

de l'histoire d'EgyfJte di\'ers historiens ! archeologlles, vo1. 1, Le Cairc, 1932, . 48~ of . '. 56; Pre!Jist., . 69 .

123 W. . Pctrie, Wisdom ' tlle Egyptians, London, 1940, . 115; . Etlrich, Relation clzr:m'J/()gies in Old World arc/zc/ogy, Chicago, 1954, , 3 .

124 , . 325 .

}04 125. t:\:, ;"f .l , :\ICJlb, l .1J :\I.1 II, 011 - 1.26, 1\Ill , Il ,f .;I1I f:. .1 3HaKOI\lbl .1ȭ . ,., .IJI ,, .'l .IYKac !{ :\lO, -~l .1 ~ XII 127. , .'1 ! , II .1II IIlI 1{()~1 :, 128 .

8.1lI ','I!lO :\leCTax . .'1 '\: -;: έ 129. l 11 ,;-r, l', :\l , ;1. l\I , I{ .IJ .'1.'l n : . .. .'10 .1 :!:Il .'{. :\I , IIIl 130. 1\'\II .1.I,έ ~10I!1, 11 ll .1 II .1.'l , ml3I II .

.l.l .'1, .'l I{ , ' , .l Jl . . .'l ' , Jl Jill , r:ocKOJlbKY ~1 .1, 'ITO l\IO,: ,1 ),m.llI .

, , .'l ( .1 ) .1 , .1 .'1 , Oi lIl! !\Ill .;IO JlI .;IO. TO;\ty ;\ l f.1 Il, .'1r .

' , v1 .1 na.'1, .:{~~ - ' 123 . ;. 27, 4], 62-63, 31284, 3165 .

126 l\'1. . 319. 333 .

\21 , . 688 .

128 I, III (' -) lII (), (n, Expeditiol, . 71) .

129.r, . 320-324 .

, L8eKl~ N2 5407, 5738, 5397; pl. LKI8,N2 105 .

pl .

, : opa~loc TNIbCTBO, .~ t: 1V lI, .10 'I .'I .rI ..rI , JI . .:! , :\-IOII JIu l\I , tle HKf I:, f;lC 1I..; :'I1 , .\l, ll l\II II )lO;lllll l\1, 11 n ) I lI Bpe:\1 . :l IJJJ I1.1.!lL', 3IlIl, '! , j\1,- :\1IIJ :'If. 1 IIplI IJr;l . J,Q1, .:II ;, IJ()JJ ii l, IV , .1 ,:.I.1 l'ii !'.rJ-!I :I IJII Il:'l Id\ .

.1':l Jl )f tl ::.rI u: BC.1IIKO. II .'If' .'I .'I Ba,loCb "1 l'I'I, - !ll1l"{ )\ I" fu IIr!, .'I.10 Il .

.'I:.1 !'.; (:I5I .'II n .'1 ~') :\I bl.'l .1onycTllb :\l\IO JIlII Jl, , :'ll, I\ .1 , :\1 OUI\'1CHa, ,'1ll 1I.1iJ !l}'Te~1 I{ :'il'~ ii ',1j~ . ,1,l l1.:IO OTCYT':TIJYIOT,1:(' !! . \1J .'1II ll [ I)f I1.1 G-.:JU , KOTopa'.~ 1\10 1".1 .'}!. MeJ,b. 3HaC:'I1 Ii ,; .1 IIIJ Jl . [!.~il(ll UJ!.: :\'lOi CI1CTC:\-lI\ - )I . :'Il\l .lIlJ-, .'l!\I, \l !'.'!, :\'l ClI.10 .'1. .

:::!, Il.'I 132, :\IeC1'O:'lf, !{\, .1.111 IlIl .'IJJ ll 11 , . e~ Bpe~ICllII, JlIl lJ:,I J{ !{~I .

, , .'I 131 . Junkcr. Giza , - Bcricllt iibcr die van dcr k,lmi dcr Wisss111t in \Vicn unternOlllll1Cl1Cn (iLlgtl,lIIi dem FriedllOf des R~icI1CS IJci dcn Py~ miden deon Giza, Id , \\'ien, 1951, S. 82; \\'. . , Acllaic Eg!lp/, [Ll, 1961), .226 .

12 Thc :\Iilll llLll \'liI\ ! ! t11c Exploraliotl Society. Sllmlllary pcrs -IEJ, 1\1, 1954,.:\91, . 48 .

( .rI.l), 13 PaHHe~, .rIJl , JI޷l :I .l 11 .

,J.J . :: i\l~CTO:Vl. :3ll GlI.1 l.'J' ~ll ,l11 ~I. :\l,l. :l.UR . J MOnla .'ilI . . 'I ,10 \{U~I llJ! \l.1. .:lI1 :\I, I:I.1 ",l l! n ~\-\:. J ,l I\: :'l . Jl . Jr.'l CIIllae. ,'{3 .;411 lii Maa,J .

I1 (,;)(':I(! \; :11!' BTO~\I ) :'l. \-I . , .'I , . lIO .1.lO :'l. .'IJ ll 134. .tJl, .IO \'.1 .lt' JS1JI :\'I\' ::l .1 lIaII~HI lI('.~'l, . .:J J\I. .l ,'I !I . \l; \I :\I ~ II14aJIO:'Ii r, , II i .'Jll . 'ITO, MHClHO . tll \fl'. Iii .1 .;)II u! 135 .

.::tl', \ICJlHbIX :'ll II;t. \feH~e , n u:\! .'1. Ka'leCTHe !{4 .'I.1 .1 . \{ TO.lb /.\ J10 . ':'I'l. ll. J!1vI1 'R ::r. npe:\leHII .'J :\ .l. II J :I)' ,,{ \-fI - \l.'I. \-I II .,,{I. , ll,11߭.'l :'l! lIU,l II :\:, JIa. ll .

Il:\'I J\I. .lll\i ".;) .lJl .l 1\'1 .IJ , ' :\I, ll , , .'l . , . !) G,lJ :''!

.. :r ~: ;VfOf.l1po.leraTb ~Jll ceHcplIUC :.,II'I I10.: !1.,.Jr 130 , '! .1-:\l:\'!. 130l:i3 ! .

1, 48 .

. 48 .

Ibid., 1:14 135 , . 331 .

1:7 , Kal{ ,! , .'! ' ., :\{ cMbIcJle 136 .

Jl ..l. ~I TO~, :\l .'! , ' , Il 6o.;Jblllc n ..1 060:-'{ 137. .,lI .10 :\-f: ~!, :.f 1I0 :I n :\l 11 .:tIIII l.'ITe. TO:lbKO l I3l\I :: n .!I, ~IOLl , .lh , KOTOPO~IY l 138. ~l : :\I, n lI [ :\! ;t.!l I10.'I IIO .'I 3Ilii ~l, h.:l ~!I .'! .Il. l'rJ II.:Ja v10 . ' .'JO' ;\Ie,lHblX l\'la.rJeHbKIIX , 11 , /J()U I0 I; II :\! .', :\l I:9. l :\,! , !)1 011 .'! .l lIέ Il. .111 '-:: (1.0.1 ), n l:J,, nOCTe!1CHI'O 1, .'lOi! II J\I 110 ; J!\! '~1 . . () Il, I..I ; ()~I Il.t .

f'lJO n () \f. , ;:.rr TCCJla \I ~I , l1- J\:l.l' !!.! , lIJlh.'1J) BTOPO~I lI, .l lI.l 1\ Jlh I .'] :.I .

~lI 1I :'I,l.'I.'!II :\Ib! ;'I .'!ll MeHt'HHII r1 . .rr r ~,:e IlIi\I 11 l .'lO ,:, .\, IPNII1: "" .:JI, r.I, ::.'1. , Ka~leHHbIX KpCMlIenbIX II. ;~ ;,,:.'! !t.-I. ( J) il cTpe.'IbI ( ), Jl , :'I~ ; . .1 11 t II , KaKII:V1ll n .10 . :-"I .:t ;

n.1II . \ ',:: -

--_._-Dclno. ExplJditi:m, ;. 66-69 .

1~7 Prehist.. . 150; 13. Drioton ! J. \'alldicr, L'Egypte, Paris, 1946 (Le Peuples de J'Orient.'\1edit.erranern II), , 37; Diosp., . 21 .

138 1, . 690 .

'f, . ! , "l n .'l .'l. II"l .'l .

.rI ll.'!, nl\I Jl, .1 .'l .'I , ~I ~l .1 J3l\I Jf, . "l , .'IO .'l 11 IpeM TeC.10}f. Tec.'lO .rI,. , .'1:J :-. Tec.ro. 110 .'l(J.'l I1'Ili.'!II , Tec.ro ;, .'l :\IO1 JI TO:IbKO JlOr..'lO , .l I3~I-J ..:J.e~lO, ; n _ JIO .1 I, . HOBOi,..'lII .

1l0.iJ l\'I , .ii-.:I .'IO Jf 1:IfjI ;J.., !) llept:IJ: : II II"l .lII, , II.JI , lf .\-I .

.'! :'l I{II .

3:\1:\1 .\l, .;JQi1fi :\ll\I, ll­ I J. , :\-I l1PCit1\ICTa i-j, ll ;l:l\1 :\13.1cHbKIIe J, II Tya.JeTHX ", :-'I I\.' 110 ",! I! ll ll OB~ l\I :-'I .

,;f IJl -\!II Cli1 , I, !JO II (. . 31), :l! . .'1 11 3.1 113 r. cYl\le.J1I .'l . ll", :f .'l l1J.l'I ) 1 il 1:I I1,J,ll ~.'l 1\'1, B~e II , .l .'1 ,;1 C~Bepa l: (:iII JI.le:\Il'H'J:\I11 .1 139 .

\J:\I() II JI Jl3:\lJl II 11 II:\'IJl : 11 ~l.I].1, ~I.'l.l-- -Jlƭ .' Il. .i .'1I1 ..I, J'.ll . 13~ F()rl)C'~.....\. . 19,327 .

r;JfI , l \ ~l . .l ..10l,ii :\I:l.'lnI .'l l1.:( .:]II ~fe:e1 Jl.I Il.:J. 1{ il J ;), .l .;)JI :If. ;.:(, ]l , . , . , ;l. 1\\, :\! .: .,IO I13, . .

:

!\"l.1.' .'J ;!.OI.ilIO :IIIt' lI, 110\I Il f! .1' .

, KOl0t1bIe i J' :JU I F. .

3 !1.1 .1oJ1iIllI\I [I'II:\I IJ IIIl r!. 4.l, hl l :L.'~1 lJ (,'JfJ, Gllj'liI Iill .3i1 IIl .

,1.'1I :\'l., U_1 110 .

I3l.\I.'J. ,1I3 , , , .:Iѷ :\lbI I r'. 11 I\"lC.:IKHX : II ':. , '.l n l , .' II '.l : .l, , (.), , TCCeJJ-:\IObl. , ~ opY.'l5J, /it'I1JdeCTllbIe .'ll!'l F.. l\ .'l .'J. ll .:J 1 '.fY :l .:.,IO .:l .'ii, II .'Jr 110 '.f !! :\IO" opY.1.III'i :\f, ! ;1: JIl.l \l 141. .'IJJ .1 iO JI .1, ll (I), .1 ", HaKOHe'lII! , lI.'J, (:II II, : , , !!I.'11.,- 142. :l;U Jr ;-"I\ \lO.l ѭ :'IC;!.JIbIX cocy.l.OB r -.71, ~'1 l1~:\'l .'JIl II JI J),lrI :\l:I.:1!"I Ul .'J. :'I I4 ;;. oPCMCTOl OUIIXO,'J.(] J\.l .'1llO JlLJ(~.. . 361 .

,rJI JrQ hI'riiJI I' lr .I n lll l lI~;ll l!.Ilapcii (W. . F., !i Eg!lpt, . 224; Prl'limif1ury :)!, . 427-137)_ 142 I 11, . ~1.3, ;)9. 1. I'\7. XL\!2!. . 2-1, pl. \-'I T8 23 26: \V. . FI. Pctri!', . . \v'airI\Higllt ! . . Garrlillcr, k!f! 1 and Mcmpl!is , Lrl, 1911, _ 23, l. 1\-'1. ~. ;.; ..JlIk.. Bt!richt cli(! Grabungl'f! dcr Kaisclil:/len, - ~AkadCll1il' (I:,r \\'i5sel1srlHlftell il1 \Vkll aui (}"111 Fri~(HlOf il1 TlIrah. kllkslliftl' (1fT Kair1:ch. k'"1t'1i: dr \ViSS('llsh"ll ill \Vi"I1'b, nl1i1owpll:Scll-llistuislll' IOaS5('. (I LYI, \~/iell. :912, S. 55 .

!! 118. . 73, 74; RT.II,pl. \.'92. XL1\",2. ~. 35. 37, 11'1. XL\'l~-~,!, 1'. 2& .

cr 3, FI. Petrie. Abydos, pt , LOlldoll, 1903, . 7, pl. X 19 .

VII s ; \V. J\\ .

pl .

143 RT , . 24, pl. \-'1 -'\5-16 .

11 , 144. ,, ~4t .

, .!J, ~ - ~, .'1 , , \l . ll .1 -, -, .

0 JIblXR, , , , , . .1 lI .

, :: ' J:i , .Ql: .

   

op0:\-Ioe IIIIlI ..'1 , :\! 1, , II .1ll .

- .~ l\I .'I :

t::i XIX . JI .10 ca:l-l .1 .'1 l1l ,'1ܭ , :\-IIIO ;J::I. .l0I HII.la .ll1 !l .1 , , [J , Il.'1 . , :-. , I1:1.:! .'1,1.0.'1,.'1h .l ' I::. .;, . l I:: :1.rJ J ..l . ~I 1. ʭ l\'l, ,J. 1936 . , Il.'1 , ~ .'1. (i)3'l) llJ .::J .rJ n I::J! '.l n ,;1. II 2. .'1 .'1 3- 40- l\) n .

lIoc.::Je II.l .,!.'ll 1.1 '\;lJ ll JI .

I . . :-.JiI"ilI, L'Origine africaille de l ir/slirm cgyptienne, - Revue 10gitjtle, [Parisl, 1913, s(rie 4, \'01, 22, . 47-65; J. Morgan, Prel1istaire Orientale, l. II, Paris, ' 191.26,,. 88-89; . I3., , 1". 1, .,1915, . 7, 27-28; J, l1di, "mul d'arclleologi/! egypti/!nne, \01. 1, Paris, 1952 (oa.1Jce - Vanillul), , 12--13 .

dicr, 2 . J)kI1S. Histoire economique et soria/e d'Allcienne Egypte, \'01. 1, Paris, 1936, . 220-221 .

.'! .'l ii r . , , l.lI lll . .'lIIl ~1 I1 () II (.'l). .'I .'JI., JlIl ; , - . II I1I{ 8 ll:'l{ iiUll[ KY,lbypbI, KOTOPO~IY .\IJ 11 ca"f u '1. , :.rll .'I~l .1I. IIIIOJlȭ Maccy.'lap 1949 . : II IIa"! ll :I:'lIl', ~I, l-i :'lf- h lI.'lllO ' & , ~la.10~1 li lIO!l\I .1J~-1 5 .

n )JI1 .1S1 TO~1, J1 ~IO 3ll .'1ܭ II .1~l, .'l l . .1\ . , ilecKo';lbKO , !.'1fI)' rI m~ll . _l J1 ~la.1u:\1 lIll II ,': . , 1' il r.rJ. ~l 7. KaKO~1 ~lacCJBOM fl I .:/ .:roJ or. έ . ~I.'lu .1 . nii .1J(;, , II, , l1 g .

.'lr , ~IO II , . Stoessigcr, s/udy 01 t/le Badilrian Crunia. - eBiomctica, , 1~27, . . Bunton, 'Islgdd n !/Ie Tasiall cullure, London, 1937 ( 110-150;

Mostag.), . 162-166 .

4 Nlostag., . 68, 40 .

5 . l\\assoulard. Prehistoire l J1rolnbl~toire d'gt - Univesite dc Pais. ct memoirl's (l l'Institut dEtllllologie. Paris. vol. LIII, 1949 (...1 - pehist.), . 400, 409, 422 .

~ R.1V\ond and . Mycrs, Cemeteril!s nf Armant J, London, 1937 (a.~ee - .), . 154, K~ 4487 (35-36); Prel1ist., . 423 .

7 \!andic, Ala1luel, . 22 .

8 . . Winklcr, Rock-drawiflgs ' Southern , Egypt. vol. I, Ld, 1938 ( - RD 1), . 26 .

. . 113 .,7Jbl .'I.111 .,ii ~ -\I .1;\I 11 .l0 .'IlI, K::Jropwe !3JJ, 9, / IIȭ ,l\ ml , .1 ~Ibl Il.10II CTpCiH '::fll , 3I. 3113.'10Il~ HC}lCHOCTb 10, Jl {. .'l, · ;~ .'1I, 1I.: ;\Ie;'~HOro .'I, ӭ , lI ;1.3:10 . llII;1. COBpel\IeHHOM , ll 1 .'l .r HeKOIOpbl)1 ;\I I1.:~l\I lI Jl lI .

ll lI .'151 .1~1 ui\I .'Ili lll\, i l\'l;: 11, .l".l, :Vl!II .l~l I\'1.IJI;\-\ Ill'.J .ll Cel\1l!TOB, .1, .-. ~f :"!.1 .') ;\1, npe~ICHa .'l II " 'lI̻ I~, Sl[{, ll, .l f:I. , , ' I3l1ll ii \IJl .!J:\l , I1 ,l, , ), "lllbl .111 "l. - n 13 I lV .1 . . , llI\'1 JI3 I';lJ, I ll Il !I \lll- ' , I .

03 .

[" , :"!ll J' ~I l1!l'l IIl\ I'':ll1, IISl .

_l , .'1r (?), CMO:IbI, KYC"JI .1IJ, Iigltt, !lg ! Pafestine, Middlcscx, l1951J. . 61 .

\V. f-' .

10 . Fhh. Le u/mn! du Proc!l-Orienl Cllalculitique Bronzc n et \'01. 9, 1959, Ng 4, [1. 222-229 .

IEJ, ciell, . . . COIJpe.AleNHOe cJlIl\ n, :'I l1.~ , ]934,.1\11 7-8, 1'1[1. 129-130~ ..JunkL'r, F.niwicklung der vorgesch;r:-htlic/len Kullur in Agyplen, - Fcstscllrift .

fLir . \V. Sul1rnidl.l9I28 (_'I - JUllkcr, Entwicklllng), S. ~~15~886; ,;' () - [1I .: 1 { IIȻ, ., JJ. (a.~ee 19ii4, 1 U, Q ). . 91-95 .

I~ L. lhg, De queJques e/r.ments commlllles /'egyptiel! l I langues dravidiennes, - Kcm.i, 14, 1957, . 26-33 .

, Ȼ-.1, Il , II.;l 'Vl .rIOJl .'1 .

ll, ,lll .'IO, I!.1 ( - ), ;~ , , , n rbl :''I .1 opYA,liI l'lI IJ:'l. , , bl, ,l, ; ~-I:lbl:'I 13. ,lJl tfl Fl ;ll3, , 11 . II ,'1.0.1 :J:ll 14. 130 ;l. l\lll.1 .

HCCJ(O,lbKO 06illbl.1 ( ! ~ &), .1 BTOPbl:v1 :v[ . 15. . , llll'JoI' 16, , ~ '.'] II -JJlI60 . II/l. I, .'I (TaO';I. 6, 17) 17 .

.1 .'I1(' .1 ll 1' :l1 lJ:, . :\f.'I \, , IJ\ , . .1] t:Jll1 18 {'.1 ('1 , ll \I(' .JI:-j' IlII 1:1 . _ CC~'leIlOB. R lW, - ':. -,,l,If .'1I'II'Ȼ, N2 54, 1957. . 18, 20.. , I;JIll "C~I J,II , 14 W.,'\1. FI. Petric and J. . Qllibcll, Naqada and Ballas. London, 1896 ( l\'aq,), , 43, "~ 1:260(34); .: W.,1\-'. FI. Pctrie, Prehistoric ERypt, LOIldon, 1920 .

(,l - PF.), '[1. 43. I G. . \\'i\il{l1t, Obsidian, - ift Egypt:., Ld, 1927, . 89; Prehist., 20.,1, 99- 10.0. .

. .

W. 1\\. ol. Pctric, Di~sp~lis '. 1'IIe cemeleries of Abadiye/I and , Loridon, ! ( - Diosp.),.J\~ 207 !. X;~3; \V. ~\1. FI. Pctric, G. . Wail1wriglIt and . ckay. Thl' Lo.byrilllh, Gezeh and Muzgllneh, LOl1don. JI12 (.1.1 - Gerzel1), IP. 24, li2 185(43--70). ' 17 Kaq., . 27, 2 74.70);G. mt {! (1. CatOI1-lmso, The Badarian civifisati~m and predl/nastic remains n Buduri. Londol1. 1928 (a,~ee - ), Ng 4602(57pl. L se 8, !! 210.0, pl. L9, li~ lQ9(44--.); Mostag., . 86, 2 1631 (38-57);

D:osp" l. IV .

18 Gerzch, . 24; . Fra.11kiort, S/udil's in early poltery of the Near East 1, Mesopotarnia. Syria and Egypt and their earliest interrelations. Lon,don, 1924 ('l -- Studies), pp.lOO-lI912; . . Wainwrigth, sidn... ; . Lucas, Obsidian. - ASAE, 47, fl947) .

. 11~12 .

8* 115 T~ :.:;10.lIl :Vl.:l, 1I0I!...'I .'I n Il:\1 fl.'lIII i\1L)PIO 19 .

rf j,l.:1 11 .'l~If l: - :\~IIii .'I IIpa.rI. ] .'ISI 11 II0B~CKII. . . II(':'I~1 . J{ 1'~X lO llI! CJ,1:, I! ~1OYT CJ\Ope~ l\l , lI.ll1 . ;, /Jl:.\,1:Il ii ' ) l3I1u II. JIcli lIO.'..10 .

IIOII,('PXHOCTb, '" IIJ1 \I :\I .'l 1\'f - .

l 1{;1bleHb ;, Il1IJ ;

.1 Ilil I1:.Ie~l ()'ICllb II ;) , u . lIjJ, 110 I' lIe CL.lJ " , ll ( .'I 5,5), ,l.,J,n 20. :ii !:'lIl :\lt !lSl J3.'t , !1IJi ,: 21 11 1I.;II.I1II"0 .1IJ 22 II .1 2;)" ,, IICKJllO'Il'Hlle,,! , II , ': 2,\. I t:.-I 1 1l [HllC HCI,OTOpblX iI , :'1ll m.1 I10 - :.IO J,110 25. .:.;:r Ji J, !\'1 \1 llIl (1I ) 11 PY1Ie l::).;} ~6. ()..lii 0311.:1 , (J-!!ȭ MO:\IY. ;r.!I ':. ll ~ TO.:lbKO ~l ;)~ Ill Il ,,!, 'l :: llJiSl.llIi . :'!\I .l .

llJI ]{(lJJ !! [ll ~ JJ Ii: Il I 13 .'IIl 1l00'. .:tlO, JIl, U. .'llI U'lI !) 'l,1iJ . , . LLlClS, sUiI, J1. 12'2 .

2 . ,~ll, /1U u.'t/lt, .

I, ., 1954, 1'. 269 .

. .

Prel1ist. 21,3, 207, 252 .

21 11 .

22 :'oJq, . 14, N2 1858(40); Diosp., pl. \'1, N~ 378(60); , . 55,.\2 3827(52-58) .

2~ . t, f"urtllC evilJellc(' for early Mes:J!mtumian re/ati:ms 1,'itll Egypt,-JNrS, \'01. XI, 1952 ( - Kanto, [/),,. 242 .

"4 Pch!st., , 16, . 16, . l .

25 . Randal1Maciver and . . , fll m}/ and I1byd~s, LU'ndon. 1902 (.,1- fl). . 48-49 .

~6 (', \V. issiJlg, m cler agyptiSC!It'1I Vo,-gescll[cblt'. - Arcl1ive iur Oicllt" .

forsc,hIJllg, 3, 3d \r, 11. 2/, 1923 (.'lil - BissiJlg, rom), S. 75; . . QD­ '" ., l0..., . 131 .

27 1'. LJil.'l, COl'7'e rmr. l\\., ;1966 (';l.1 -- ), .202 .

", . \, , i l\II.rI bpe'-IIl [ lltI 28. 29 .'f r.rI , ;lIlI 1928 . .iJ 30. I1000 .l0! JI, v , ' ' .rI ~lr , , Jl, .1 'ϭ 31 .

II, .ll Kl';lP, :J , , ,ll , ll.rI1\ . .'I , :I.\', .'10 111 , l1.ll '\I lIii, l .lJ . .'~ .'1, B~'lecTC , Jl.'!ll.lJI1 l, 11 , n\'IOt, IIh . .l .

fl.J..1,Il!{ F:l' ' ::J ; }\'\.1 (':::.l .IJ, .l;{.ml"I :- ii , liiill I! .'1 IIa,.IJ \I.'1, II JJ "'f"" ). A:Viep ,,! ~fel1ee ~.lO I\IeCTOI\I, !1ll'JI .i 32. ..'l cor .'lI ll, .'1 , . I1, 33. II. T~ illpOnbBI nr, .

on ;1,llII I10IIIJ II .'! \' n, I1.J..'1(j(~ l\I I( CMOJlbI 34. 06 :.'}III \fO e!i.!IHofO . CMO,'lbl !l!:r,!:\1 }l !! 35. .'1 " .lJ l110. IIaM 28 . . 62. 5(37-38). N~ 3281 (37-3)..N~ 4606(58-60), 29 . . .t n (1 n, ., 1958 j\'\). . 644 .

(Aa.'Icc . 62 .

31,\'1. . 657- -658, IIni'lll,,,r,,.:l11l1 jJ31I1 Y'ICHYX 1{lO', n t'fl1 1!':J n Cllxape ':Ia a.'CIIIICK3S1 (. . ll .

Rllll u It :, .., 1962. . 113). ~IV 11 l!:!U, - .~l1" I'.1 :1 l!.~ J::1'I :(,J.'ill::'.'"l'I'() 'j)""I .

32 ~"\. m ;:II .I\o\tllin. lle excavations / ERyplian Ulliuersity in the nerJlitllic site at Maadi (second prelimillary t), Cairo, 1936 (:1 -Maadi Il), . 63. 54 .

.....,. . 470 .

34 . . 63; Amratl, . 17. Ng 106, . 19, N2 h 107; . .. 174 .

35 Maadi 11, . 50 .

I.{;lt;!t 0.1 II .'! ~. 1:3 .'I I1lO .

nfI' J1.'IlI CMO;l, ~lO : DI0 Kpe:'llll~Bble n.7J i1.1 :8, n n . C:'llO.Jbl Il; KOC:'lle. .1J TO)I, 11 .1J , , .J 36, nII. ~lO ,1..1J ~l,71-lI!\1 .

~IJI .ll-I .l, , C:\-lO ! , , , ~ .1J, ii, .'J .lii .7J, . ~3I, .l I~ .3l':\I:'l, ~'I .l ll 37, CMO,'I, 10-.'I60 .1 : ;1 ll .'1 : 38, , .1J!l :\-l, :l! , .'I .'IIO !.'I .l0. II.rIi n1{, KOTOPbIl\I Jl.'ISI~I(; .l1:1 . n I:!~f 39. .rI, t, , {' .1J II . !UIl'1. t:' n, III.1J n n .1 .l . u , ;-'l .'I ,' :'I-IbI Il.71 .

I(

}!l' l{r:\l .l Ј'll .

1 :'l!ll, lI.~1 .'I, I , lI.1I n l{II, (': 40 .

36 G. ln!n1jJSI1 and . GarGner, The desert Fayum, LOlldon, 1934 (,'1a.'ICCFayum), . 45, 11. 3; . J. ll~l], i"l,e cultures ,.preltis/aric Egypt, \'0]. 11, LOI1 don-~e\\' York-Torol1to, 19GO (,l - 11), . 57; Amratl, . 18, 2 122;

G. Brtll1ton. Alalmar, LOlldon, 1948, . 11 .

37 /I'\, l1. 174, 490 .

38 l.i. . I(ii n ,'t , :," ';.:lh !,,'{-'l. et; i .

9 u. ]. 45, n. .

40 Prellist., . 2:3); Studil'S, . 98 .

. ; :\ .'1 41. .'!. , 42. 1\'I .'I )"III, .'1 . 43. : ,,'1 v 44. ~I, .'10 .'1JI ' ~l (). Il.'I ~lII' : I' ; .'! . :'.I, .r ' .'1 , mI .

.'! .'! I, ,= .'! .'1. ,- .'l n l1 (Ioop-handled), , JI:'.1 45 (knobbed ' HecKo.'lbKO , :II .'1Il :\f .'1 ' 46. ~ , :-,, , .l ~I 47 .

1:1 .'I .1, ],Ib!:-' 1-: ~I ' Jl,!-,

-.. ::!.'! .1 :\'IlI , . ., .l : 48 .

} .'I !\f, .'1''l -ii 41 . Kantor, rlle early relations Egypt with Asia, - JNES, vol. 1, 1942, N~ 2 {:J.a.'Iee - Kantor, Early relations), [1. 205. fig. D 8-& .

42 Ibld., [1. 177-182, 188, 189. fig-. . 207 Lt-7 .

4 Ibid., . 191 .

44 Vandier, Manuel, [1. . , . '8 J,. 'l, [1l1l OTAC.qbHO, ,[1~IIJI .

Kantor, Early relations, '. 184-187. fig. 205 G )-.;, HI-7, 11-8 .

4 Ibid.,:p. 187, fig. . 207 J1, '. 182-184, fig. '[1.205, Fl-5 rbld., [1. 197. ,,\ I10" IJ:I~to 8IIOh :'tleCTo [1ll .

-8 lllto 11 l, (ll) .

48 1bld., [1. 191, fig. 1, . 190 . . .

, ~ ! , 49. II1 , , ll.'I .1ȭ .:: JI. ]~I , 1' kepa:-'J( ~" JI .

t .f (.l JI ) -.l ,1 IIIl:\1 JI:-.-l. 80.'1 I 'II{I .'1.1 F. , .

CTa.'J1I :"! \l, r :,I nJ. lJ.'1 r.~1 'l 1:1 )I OpHa)leHTOM. .l .

n"r~!t .'! :,IJ I1riII, )f .l .'!)' !. lIe llO.lI!IICTbIe .'l, I , ,J: l .

I 1' .l/ . , ' .lJ: .:, , 1I.'1 , .'1 ) 51, .'1.0 lll!I. .'1hIlJ uIIII 1ll \f, , !fCl II, ll,Jl

-, UIl1r"! :,I::ljJa.'1 ;l :͸.'l li .'I'II , Jl .

4.'4I ,-II l ,l 0/ !" .

.'1l (. 6, 13) :'I, ? KY'lI.1CHbI, 11 il.II r.IIO .:r 52. , :, I.'II. 11 ,l.'lII IlCC,!lC(~.l .'I ..1 pe:lY.1bTaTQ:I,! l, n Ca'l!HX .,'1f::~ 13. ;m \leCOIIOtam-, r;1.I!l ~l;1.J3 54. .J.II! ilO1 IIJ, J. 1, TI/e CJnnerfi'JnS ! tI/ Palestinian Ci!alcolitl!ic u/( wU,1-t pre/!isl.?ric l::."gypt, -- !I::J. \'01. '. 1958 .N'~ 2. , 134-136, 50 Stlldit's. . 1005 .

51 Hertz. Slammen llie agyp!isc!/('ft Gl!fusse m lr'{!/!cn!/enkeln aus Paltistina?iencr Zeitscllriit fur die KLlnde dcs MOTj:{enlandcs, \\'icn, Bd . 1928, S. 70; Jun ker, nfwiklun, S. 881 .

5~ Nllq.. ;\11 186:~; .: . . 4(); Diosp.. l. 4 ;\) 11:,,,.(5-7fo\: \'~P.!H!! ()ilr, 1o."g 7~(}4(35--{j(}) C~I, Kantor. Further, . 29-'2150, 1, , fi~.lB ; Naq., 10."2 T~9(4BK'lIltor. j:urt/lcr, fig. l, . 239-2;)0, iig. l. l .

53 J. g. Prehistoire Orienta.le. Paris, IOcllt.lll1t:r], \ 01. . \'2. '}. '237; . Frallk [!, The bir/h of ci,'ilizafinn ( Near Easl, 1.0I1do:1. 19'.51 (.1 - F:lkft. ). pv. ~ 109; . J. Llgt1. l cultures [ llisti Egypt, London, 1947 (;\,l- ), .48; Kl1nlor. Furtller, . 230-250; Prehis!., . 217 .

54 issig. P~)ef1!e. S, 64; Scllarif, Gulzg der agyptischen V~)rge.~r!/ic!/te, Lcipzig. 19:27. S. 43; . Scllarff. Die Fiihll/un Agyptens umt Mesopofamie/l - 1.kr Alt i!. Leipzig, Bd 41, 1941 (:.1 - Sellarff. Fruhkulmre1!), S. 2i'.; ScJlarff. - chii.'JlOgisc'le Beilrtige Frage der Entstehung der irogl'/nS/l. - 5itzungs, J1 llIJI - .'1 ' II:\I 0II1~1, 1952 . .1!0 OJI.l KaIlTop 55, , .1.'1lIii, , .!} . '\I ll.'l .'1 .

~1 U.1 'l .'1 ~ l\'! 56, , ~ , ­.'I ~\1 ll :,111 , n .'I fl.':11 .'IJl .

.'I :l, ~ .l .'1 , n!! l\O.1b3Y .\Iȭ . Ill .1 .'IIIܷ TO.'IbKO, -. [J-)'.'I, !{ [ 57. ,.l 1 IIII !\l :I ! ' ..l ~l. .'l .1013 , .iII- , ;.... , !! l\-I.'l .

, ޷l , ,, '!l-lIII I ;.. IIpell;"'ICTax :-.lO' ]1;"-I-. 13 JI .'1 f.'IaBHb!M :l1 :\ .1:-., .1bI.'I : IJ .

: :lI, :llbI ~lI, 11 .

Jl ɻ-.1 l\l J , :ll .1 !J ( !\I JII.'! , 06 .). :I.ll 113 -:ll !lI.ll1I , , J1I berichte dcr Baycriscllen Akademic dcr Wisst)nschaften, philosophischl1istorische Abtt'ilUflg. Jg. 192, 11. 3, J\'\uncllen, 1942 (,l.a.Tec - SclJarff. Archiiologisc/1e Beitrage), S. 55 .

~5 Kan.tor, Furt!ler, . 247 .

56 Ibid., . 248 .

57 G. Jequicr, istoire de la civilisation egyptienne, Paris, 1923, . 132; Scharff, chiia[ogisc,'ze Beitruge, S. 56 .

JIO , JIO , n II .l Jl .

~ .1 .I .l ' , . :\1 .JllI:\1 . .'1 .l, iI'I l .1 u:\fQJl, :\f .l:\f A:\fPbI , .l.1\'1 :\f 58. II:\I .~1:\I .r 3.'1I ;lb1\a, 0.1111 ' n :\l , 59. .::J .:I1, JI~l , .'1 R:.u~).'lJ:\-1.'! :l :IO ,:), ,I:\I' l\1 lli'l n .:liIln. l 8.1(' PYIIe!:lTO:\I, :\III:\f lέ KO.'IbIto Il.,Ii I!iJ.1 .'1II .: (1 :\.'l !, l'paCOK. .'J('/' () .1 OTMe'laCTCH .::Jii IIIll ('If, ll~t :1. II .

.'1 L, D. - .'1 .l:\ CToprJH.1X: 1I P:J:II\'I::'p 3.:mI:\'51, ,( I{ .1

R !ir !3 Tp'X )['f, II t: I,,1I ;:

.1 ; ' (L plcttlS) 60, }tl! .'1f'I IIJ;Jliʈ'!! ~'II , llI, , I.'1 .

m !HI'C'TCY..'lf'l\n~ f~r).'1. ..'( .1JIl!() " l(\ .:Ilii r IIbIX 61., II ~I('. .'1 1,l, JIa : .1.f .'1;:l:\I, JI;! IIII ( j)), 1ۈ, lll !l , .JB, I\OTUpyii, I )!10 62, .15! CII:\110.:lOM .

lIiJ,r , ,I llo-1\I .

'1.1. R :\I.'1, ,,, , , l' .~, iIl~ , Il('.'jJIII .'l!3 I1IIO.'l;1.llI G3, , .1('3, .:r, !}f !( :\fR.:lII rll. l. l. 't. carved VIII 2: G,rzt'll. \117: \V. in the 58 slafe palelte 1\1anc!l(!s{er I1II1Sellfl!, -JEA. \i, 1918. pt 1, f1J1. 57-60 .

59 . .ss lhgllS. Chllos n BchN!r.~ing, Ducllmenten uit aeneolithisch Egypfe, Lei den, 1961, pl. XLJII-XLVI. XLVIII-XCVI .

60 . Fisclll'r. frllgment lafe pfl!(i/lnas(ic Eg//{Jtian relie[ frnm the Eustcrt! Delta, - Artibl1s Asiae, Asc()lla, XXI, pt. , 1958, J1p. 64-88 .

/ \lldir. llll. fig. 1'l1-3~, 3,~I!I-387. 34-.1% .

fi2 J. . Harris. new frugmrn( ; thr ttlld pa/Nte, -.I. 46. I. . 103 .

G F. I.cl!gc. Tlu! ill s!afe [l/l ik'J/?/is anil I!lse.c!tere, - SI. \'01. XXII .

1900, . ]39; l!e carrJed slute and this seasons discoveries, - PSBA, vol. XXXI, 1909, ;. 204-211, 297..-310 .

! , .1 ...l .l oTe.1lHx ~f 64. , D 110. .fJb . .'I ., D ; OCTa.1JbIIblC , , ~10 ll, Xpal\1bl :\l .'! : , . . I', .1, il 3 , !\1, , Jl;l., 3 ~t:\f, t: ~ JI , .

I , IO.'1. " .II, n~, :\:I' .1ͭ :I I JIȻ , JlO , I1:\I I, ll l'I .: ' , . ~f lII "I .fJbBa 65. - - .1bBOB )','! :\'I & .J,l :\-I II -', . .

~ n :I 66. - .'1!J 3 .11 - .l, ' , Q» 67 .

lI - , IJ .J.;l . , il.i .l:\I 611.

0.11 .'1JI .1J .'1" , ,lIl !I, If .'1 {n " rIl) 69. ~I 5.'1(J -- ' i'l, 70. , , ,,] JI..: . )n I\ .1Il

   

lIa!, . u ~lO :lll'" lI\Il' 113 (~U:Ji:I, ,;mhOJ"I , , J{UK .'I i\ ju ~1 .

riJ :\IO --.1, .::J:ii , - '!r u .:, - .~ . ), u ~IO Ci\f : ( .:J-) II.I .l, IOjJ{ , 1l0.1.1-~I rOJ(QJ:3HblX I.! .

, , I .::J:.ii .:I~ ! . 1\1HO ,(lt XIX . :\'I.l .rrI -,1Jll :i .:J r.., II 71. :l-l_1 .I :\fO il:! lI ],!I :,I :\U'JJ . , :l-lbI JJI, ,llJ:,l IIlInJbl :\lu..II\ ,- \!\ II :l-: ]l.7IIIIIHble Il II ' 1:l1l 72. r.I \flI, I.! l\~"l f ~ , III I IlII rOH'lapbI ! '-l U!"l(" , 1'; I\J pe3J,()bl .'i!J u.:J lI .'1 ur, ' :-IO :l-I nKyca~1 .'I,I\'1 .'I,I:'I .

I .1 :'Iv :\f ' \I "l\leeT I .1.SIbl:\I u ~! I{ Il ,"l lIOCO\1 I! :.\II, ::lI1I : :m, -n.::J:JI'IIO:I-'i, .'~. I'IJl J - 1\ :l-"\.1 '" (' .1I~" 'l1 .J.::', (j JIu().'1 :l-\.\\ !iC'\IY .'I,!\I '"" .

(' (' :\-r.1 ,] ',,1I". iI ' JJ.1L.~ ,'10 , '1I1Jl !, :.\III (,:IlIJ1. !{iI(, 1, .'1i"i .~ , J1:'1-\ l\'fY , :"1101".11-1 '';1,ll JI() Bec .'Jax,.1 l\I .

II l\I;J.13 t II . JI l.1 .:J, "lHillb JI.'1 .1l:l;JJ: n TIIXIJX :1:3, ~r. 3. , , IIf~'1 ()1I n ,,'I .

I10.'10Jl, '! T(),:JbI\O JIOJl m.'J5I.1,n3J, \{ I 13 1I0.1ҭ Iln Jl , \1 :l-lll ('('.'10, lI QJIOII

   

.'J ;!. ~lecTHblx , , TOI'O, .'J , IIIIIO .\IJ, .'I :\, 110 \Icpe II~j . IlI(, - 73. j1 -;lllI ;l.IHOrOBeCe.,bHbIX 'Ja 74 .

.1 'II, ;l..'lI1 .'I .lJIJI BitO.'Ib .:.\I ~ 75 .

l\, .;l , ~I .'I !~ illl .1 IIl\I, \I , - , :\.l ii, , ., .IaeH, ~I:\l ,.rI~, [I'. : \::tI~ - 7", :il (,1. 1, 14), l~.'1, .1 .1- .1! -:\ta(1 r 77. \l.'1:1. :J\11f II .10\1 .1 HOCOl\I \lO ';l i" iJ II.'I .'J : 78. ~'I:\I : \I lI .1ii , , UJl lI . , .'lIi!llb , \l.'J. .JIJl , I::: l In::UI J 79. :\l ) [ , :J ~1 80. Si~, History oi techllo).ogY:I, ed. Cll. 1I0lmyar,d and all, \'01. 1, Oxford, 1935, .734 .

r .

74 , 20 .

. (,1 J. \Vil50n, The culture 01 Ancient Egypt. Chicago, 1956 - Wilson, Cul .

ture). ] 1-12 .

M05tag., r'jJ. 83-84, pl. XXXVIII4 Diosp., pl. 1 52; Stl1dies . 139; RD r, . 36-39 .

\V. l::mery, cylinder l 01 t!le Uruk peri'Jd. - ASAE, 45, [1947], . 147-151 .

79 Ch. Iu, Etudes de naulique egyptienne. L'art de la naL'igati:m Egyple jusqu'u l fin de I'Ancie/l tmpire. -- ~\'li('s rub;[(:s par.I5 r's 1'!llstitlJt rI arcbl:ologie orienta1e dtl Cairl', 50115:' la,!i,lirl . G. F01JCart:l, \'01. 1, Le Caire, 1925, asc. 11, . 517; Prc!Jist., . 2~1; R. D. rtt, Early shippillg' in {/, Near st. , vol. II, 1956, N~ 128, ? 222 .

80 Cll. I30;, Etudes de nUlIlfqll1! egyptic/!/Ie.... fasc. 1, . 80. II .1,1 Il' .1 ~ ()(~llii l.o (. St'i, Constrllctions navales egyptiennes. -ASAE, XL\'IlI, 1948, fasc. 1, . 72) .

fl311 l!l1O , 11 ll .1I-. .' :, .10 lOII.1 lI'II"O ! I1r . ,~1 ,,.lO,1I /J {);, ~lIl II1l .lII .1,:. m ll';II~ .1a/\bll, l1.1(' ii ~I ()r.~J1. (S/if, Acllii s .

o[:Jg:'sclte Beitriige. 23) .

.ll1. ~l .1IO \1'III:' I II ii .1 81 .

ii I{II lI.'1 F:. IIa : !\l ,'l..'1 OJ.HO II.'Ja )",'1\1 CO\1 82 (;). 1, ). Jlt6apcH l.JoYCJI pa(ioTC .:llIuii li ~l" (.N~ 3(326), \I 1 I lO.%~1 Jl,IJl,'1,,( , C'Jil'[ 3t'T lI~1 . Jl nOYCH IIlJ) IlU,rII( TO:\I, li n J:: .l() .'1iJ ;J,.1 ll, Il, n.1IJt.l nbIcol"O~1 , , Ho:vroracT ;l!11)1 .1I,l!. I3 J1, ,' IIll !l COCY1~e lI 8", 1','1.(', \I(' lO, -, l , I ! );) (J II:vt (.'!. 1, 11) 85. Jl'1J II'JI l'1',lll\! :l1ll J::IlCJ, l I Il I1!ii II.'l.Il II .

I3.r II HeCI'O.:}I,KO \)I1i1 ,'~ 113 , In,,1:\I f:,; .1:\I. . .1J J:: , .

I:::, IIt, , ){ iiIJ..'I. ,l !:'ll ;), Jil ::! R, .

, :'I ! CJ1.C.:IaH 113 , il - . !l ;l),l :\I', TOllOplIKa \"101','111 II.l , 'I(')I[(:ii ;! Il 86 .

;11{ , Jl .'l.0.1.l' '(', ~ , (' , II:\ i~ .':':ll' 11 )(l\1 JL1J . ;1. - )'0;1.08 l[,:1 II ,,! {,'1!Ji JUII:{);lIl, :1 ~?,1.lI IIiQ1: ' Bpe:\'1CIIC:\I, :'3. 11 ͭ

.l . . ;I[.lJI 11 .'11 : )[)'i'3, , .:

:"1 .. ll D 1940 , .') ~I 'I! , R~'\ IIl1\'1. . , /1/(l , . :;04, . 34 .

StlJ(!ies 1. 1 .

S'j R. Le Bo\vcn, Egypt's sailld sblps, - Antiqllitp, vol. XXXIV, 1960,1\11 l4 r . 117-131 .

so\ Naq., pl. LX\-'II .

8& , pl. XIX 41 ; Le '.... , Egypt's sailimi slzips, . 122 .

.11,.\111, . 5!:I7-598 .

87 [. Drioton, arzcien jcu capte, - :IBlIllcotin de 111 Socicte d'archcologie copte, \'01. YI, 1940, ';Jp. 191-'lg6. 200; . (, n Egyptien gume in Assyia, Jfllq, vol..1,,pt i .

.45-50 .

.'I' 111 .:J . . , , ll.l , .'l IV . . .

,:ibl , , ~8 :\ (:-. . ., .1 , R . '1: , .'l R (-41). .'I .'IIIVIO "!lIl.1- :\:-:\-1 32 18 CJ~f, .'1 18 .'1 89. .'I .'I ~ \I .'1 Il , ., .'1.'1, J .'1 . 1\101l.l1 ' !I l npC:\-l . _ 5690, "l,!Jb I:\I .l 91 .

paCC':\-lO , ll , Ivl .1' .l0ȭ .l, ,7J lI,J1 . .'10 n :\-I, .1.ll,lI .l';I~l , .'IQ, . "\''\. , n Il:\" :l I\\bl 'B"ee~\ .'10 .llIO ~II.'1,'{,l .1 !)2. ""1 l, , :\-! , J!llii -.'l . ()l ~8 !1 ':! .'! .'II! !1. (. J\lnker, Vorberic/lt die un Akademie !ler Wissen.~chaften in Wien in Verbindllng m dem F.aypfi.~k(! Musseen in Sforkholm Ilnternommenen Grabungen u! der neolitischen Sied/Ilna ml Merimde-Benisalame 6. November 19, bis 20. Januar 1932, -.,Anzeigfr dpr Akademie d,"r WiSSl'tlscllaften in \\'ien, philosophisch-h.istorisclle lassc 69, J~. 192, 'Vien und Leipzi~. 1933, I'\r I-IV, S. 41)_ il ,1I (, ';JP- I, , r1- XXIV7-12). 1562 I-I ( 11, _ 85) .1 !.' It. l\OTOJ1ble. ItI! :.!I., l( : ,1\f .l('JJI I! :r '' [;\\_ Amt:r and 0_ l\kl1gl!i. The excarJUtions { OIC Egyptian

Ulliuersity in the n site at Maadi (first preliminary !). Cairo, 1932, . 4'91. B:J

~1'!roJI'X !l.l!''C'IIII'! IFDIf ;.q~1 .!- IJ tr\i '().1 \lI:Jo, :! . .101f01 " ~l.q08 (Prehist_, . 200, ., . ~I, 1 1 pl. LXIX 1s ; pl. XLVI,.]1;2 1572);

.,\ (Prehist., pl. XCIII 2; Drioton, n nln jen copte,.. 177; W. .

! trJmb ' Sakkara,-Archaeology., VIII, 1955,:'\21, _ 6) .

The 89 ,:)_ 32-.~3; . R- Ayrton and W. S. Loat, Pre-dynastic / cemetery at Mahas London, 1911 (-..h), . , 1. XVH . .

CMah, . , 16 .

9\ 11, . 67 .

92 . . , , - -1 :., , . , 1960, . 61-62 .

.'I lI D, ~I, MOrJJO llIIIO , Il JI 3 .

8CJ1JrKHe lI':1 ~I Jlέ . ll fl!\, .:I

13. . , tJJ,:Ir J l. ::ll 'D _1!10 ~r' I 93. ~I .1ܭ ::JlI ~I \I[ ll TCIO~I ,J,iI DIIIl .!llIIJ \, lI.;.l :J \Ibl lI:-,:e_l \l L!I!. , u 3IilI .'lJIIIII!I , ;l.IIii MOMC'i , D,J, .', 'I CKO~IY fIlO ll Q.'1. JI ::I 1920 . .iI 94. KpO\le , ll cr30C'~I~ .'II \l.'10 IlII .ii I. I1 f'.'1CJ l j JJ 95 ~I ''', l1 _lO 96 .

HCDepHblM .r .l0 , \1Io .'1 B~, '.'1 3lIfI , IOII .1II߷ xpaMOBO~1 i!', I::: ,:i.'1 i\ .'I' 97. .'1 :I'I 113 :] , II 1 li'JI, , ~l . . l~e';IKIIHl, .'IIIIIIb jI)1 , . .

J1, , \l .'1 ;\ :VI 98. I ~9 .'I Hap~lepa u ;J ~lUIO~'1 ;1.0Nl lI II , lO .7I 4. , .'I. 100, :':\~I, /lI, l'l\I Bpe~lelIe:VI, 93 . . (1. ll, .. 1923. .. 3, 13-18 .

94 G Jef]uier. L'OriRille (lc la gfi:. PiJris. ]920. 11. 135 .

95 Sc'larfi. ArcinlogiscJlc Reitra.ge, S. 7; \!agll... rI[)er. 11. 1:!3; issi!lg, m, S. 65; . . . , I., 1922, ". 7; .1h. .q 11('10' PUJI, .54; . . ;, .1u nUCb~II'HHOCTU, - XXV itJI"' BOCTOj$OBe.'tOB. J'.1 ..~ll л, 1.1. 1960, ;. 14 .

ScIHHfi, Arcblj,.")logisc!!e Beitriige, S. 62 .

Fkft. . . 49-50. 83: S"llarfi, Arclliialogisc!IC Bcitriil!e, ~. 73 .

9 , . 1, . l1[1. 157 .

e!I . !\C\\IJfrry. Jt als FeU fiir Ilnlhopolngisclle Fsll1{{n, S. 16 .

Joa . Jtlllkc1. Beric!lt die Grabll1lgen der Kaisl'rlichen Aka,femie der Wissensc.'Ja!fell ill ~l1 u! dem Frie,thoj in Tllrllh, Winter 1909-/910, - Denkst:Ilriikrl }(aiscrlk]Jf'll klJdJic Jcr \ViSStllsc!laHcl1 i \\':l1. Pl1ilosopilisctltJisiori~che ss. .

\Vi. . L \' 1. ] 911':2, ). '1. S. 5 .

_ r.'l , , .'l ~;rIOro, 'ITO jJ~l .'li:J I(,I. .!J;.1 lf' 10ilII ..J. , .'l ~ - ~ . 102 KypCV.BHOrO I1 [" :\,l ~l ( ), , : lI~l' n ~ ~1 o;I , 1'0 011 Ji ll:\1 .'ln.'l, ll :\1 .l (Anregung) . .l Lll , [ re :i n 'r , : .1 ':t.'1', , 3J10 r", : II 103 .

t- JIO ~1(J ' , U.'l .l .'1 JJa, 3500 . . ., 275 104 .

, ,10 JI , () .1 .

.1 ', (. 6, 18-21) 105. Jl. , ' (. 6, 22) 106. 1924 . 1, ' ljQl 107. G , - D ~ , I) , !i , . ~ 101 :.. . I. . 157 .

102 Sh. Arch%gische Beitrage, S. 72-73. 103 . Schefold. Orient, Hellas und R.Jm, Bcrlin, 1949, S. 34-35 .

1 . . l;J'v. (! I ff , - . 1947. N2 -1. . 32 .

105 . Junk(r. I/or/au!iger 8ericht die zwei/e n der Akaiemie der Wissenschaften in Wien u' der uorges('hicht/ic:hen Sied/ung 1imd-nislm vom 7. u bls 8 1930, - Anzeiger der Akademie der Wissenschaften in Wien:.. philosophisrllhistC\risc!le Iasse. 67. Jg. 1930, Wien und Leipzig, 1931, Nr V-, Taf. VH I 106 J(antor, Furtller, . 242 .

107 Studies, . 1-.1l3 .

. . .. Il (; i .1 .'1 ;

'; . . .'1, , i1 .l0 , . . ,, .l.1t:, .'1 , 108. \{ ,J (, ,, , ' ) (.,. ' f 6, 22), , .J , w", ; J(J -1 .J 109. .l , .,' .lJ~1 }J)! , :\I , J1,'1, Jl.1 .'1 , :.t' ~II, ! I. .' .'1.J .'l1 .Jil 110. " c(JcY;I.bI ! 1IJ, .JJl .l0 .

~I :'l.'1 .1 ., .l' 112. ~Ie .1 .l a.TJe- ~1 . n.lJl rl :\fCiCTCP .:I3 ~.~ (:\, .), , ~ ' , , .'I lIJ. :l.l . TpeTIIIJ\! "I .'1.1 .' ȷII, .: lI, II Cl, .

,:Il l\i J , . . .;::,, .: .1ѭ coc~ IlI' 1\, .l\l , .: !}I \fl.: -'I I . II .l CJ.lIl ~, :. .

u.l l\.'\u 3II .l !I. .iJ1~! 11 lI'U. :t !I. J..! Jl U (I!Jid., pI. \.! II 7, JX 6 .

N~q.. pI, XI3~. CMal1, pi. ~.'; " llii\giS!I~ J::gt'!J:-liss,~ (lL~ \'or!!('s~!liLbl \lL'!l Griibcri(\cles \'011 :\IHsir ~1-1\\('\e.k \l lkr lIiz('i!ll1lt~Il G. Mii\~t'rs !Jl'lrIH1ct' v , Scllarif. Leipz'i~, ]g,2 (.l'l' - AIJ\Jsir). Tai. XXJ\'20S; PF.. !. ; \' dicr, ul. , 308; :t, Furt.,~er. \, .

110 S. Glln\'ilIe, !/ Egyptian tlleriomarpllic,.essels in BriJish mllseUIII. - JEI\, .

\'01. XII, ]926 (3Jl - G!\'. Theriomorp!lic vessels). . 52-69 .

111 Mostag., pI. I\' .

112 Yandicr. Mafluel, fig. 217, . 310 .

13() VI .10 V . .), , , , 11:; .

\r .1 ; .1 . 'JI, .'1 1 .1) II.1 !J. l\ 114. .l 115. .11 .'1 ~ .1, ~I ~F 116. , .. 1\ , ( II , , ,. I . .1 , .'1 .1.1 ~O JI , ' I1. n . Ae.lJaCT,, ~ Il ' , .I1 . Te~1 ~leHee - .

1 , : .1I1 , caM~1 t 117. .'1 , ;\-Ill 118 .

[

() Ma~1O .1: .'13 . .

II ' , , I1.:llI./ I! J. 1\1t'llaart, Excauatiol1s ! , foltrth preLiminary report, 1960, - 4iAnatoliatl Stl1dil's, XI, 1961, . 66-69, fig. 271,2. ~", , . .

. . l\\IQ\' .

I'J::::,,;. 48 .

115 , . 640-642 .

116 Scharff. F.!lkll!tun. S. 21 .

1!7 CPF.. \1. 119. '115,108-111 .

118 Vandier. ill, . 3 .

   

.132 ' ll JiJII , .'J, .1Jl, lO () ,J., J Jl MHOfO:vl pyo~,c .I .l, :l 'Jl ~. ,.I l1Ili(' .1.lII .1rl 125 .

CYUlecTByeT , lt II r) .1J ~: ('J\foIi C.l0~1 :I! ypOlllfe, ~f lIIr .~lI, 3I ,1JJ, IIQ.l, :J3:\ llll 126. Jl D rr .l HCpelJleJlHbl~'I, B~ .rJ , u , IIl', 127. .'lll Q:\f :\, f .lN , r:I , .1II, 128. , C1O.~bKO ~:BTOPOB .:r l l .

/ll Il :ظ: 121 .

:'Ilh1 !I ~fa.!!o :\of lI, :'I , QR. R;Jsch. Das NordaJrika. - istoria Mundi:., Bd 11, S. 113-114, 171;

. 143 .

Prehist. .

120 -'. L. Fordr-Johnston, Neoli/hic c!/ltures North.4frica. Aspects 0/ n phasli in the d{'ve['Jpmen! n/ tlze Africa stJne , [Li\crp0f)ll. 1959. . 91 .

127 .~,~. Dr - . Haii.'1eHHble II'C."lIl1-(II .'I I (Ftl1. , 32, 40. !)7. 87. 90). '18lI') .II cJ.c.'Jallbl \l. r,II!1 'JII (-r,l II3o'l) , 1'. 74. 1\' Q , \l! 80()II()il (, . 395). lfIl i , "n l ().~ ~IJ npe;!~Il'Tbl. ' .

!l 3!1 II " Jii 3iJ/( . II.1.%'' 'II I.1t'' F.,rllI I.,r:.t. I1t!l),1 '- ''1 ' JIKI3,.lY ',~{). .,13 (1., '1', 2) I'J.!(), 'fH) ' 1~)'leeT l-'IIO t1 li~I'rr 'I,;J'.1();),I, 'KOToo")[,rir II,l rll ':J ~! :'I }(:'1 (CI~1. . 37, 153) l~I :!. '~' '", II':!.'IIlIli! II . 11_''', 'Jl' , ti '''' ~I 'rlI:'I (. Jttnkrr, Die Geistes,llQ!tung der Allynfer in d~r f"rii!rze;'t.Ostffft'ichisch(' Akadrmie \VisSfnsc[laften:t, phi~osopblschblstori5che la55e, Sitzu; bericl1tc. 237, Bd 1. 1., \Vien. 1961, S. 67). .'(l mr '401i1i1 ::lO n6i)~ ce,.QeHlle .q ':J .,("'ro l' '' .

128 G. \'-i!l, Contributio abl'espansione culturale dell'Egitto anfico, - Acgypfus, XXXVII, \957. f. 1, . 26 .

12 Ibld., . 10; . 805Cl1 Gimpera. Neo-eneolithique espagnol et'"l[ricain, - gss -r,.i~i Prelli5toirt" Actt:s de la Ilc sessio:1, Alger, )52_, Paris. . N"g 51);

cCurrellt pubIicatioIls in Old World arohaeology:t, (Cambridg-e-Mass.), 10, . , H~ 2'1 .

t '.'lt' . , .1 ̭ rl (.10 ) llI Ky.'Ib , , Ky.'Ibypa !, .'10 Jl JO~l 130 .

K'IapKa, .1, - , .'l , .1I .'I Ky.'lblYpbl F. Jl~, .'l 131 .

, ! ~fOf 'fI. , (~III~'IO,\\e.loca, , , 1I.1., ) 'F. OCTPOB~ .'1 . ul IaMCHHble , , ll, n n ' ll \I'.1 . ;tIJ.'I '.'I, II;, .:]! .;ii l'.'1 F.1l RIl~i i! .:J('.'l~'

132. BC.le;! .

~,.'I .'l! , 133 .

!{ar.'IeHHbIe , ; 111 ,,. n:\'lO .'llIIl, npe~feHeM III 134. Te~" I, I10.'10I ' ){- : . oCTaB.'ICHo .

ll :\-I 1 ! , , \"l', IIϭ l '. . .1\'\ 135 .

lI ' .l :\ l' .1Ie . :\f Jl.'J1i .'l - J , !I , " ~I II 136 .

u .l:\i I . G. Cra\\'iord, S~me lI~tes tlle Sl/danese "(', - Kus11:t, N~ 2, 1954. , 89 .

131 J. D. C1ark, The prehist:Jric culture / t/le ar Ajrica, Cambridge, 1954,. .

132 . { Mil!JS,,' KII~ss:)S 1, London, . 65, fig .

Evans, Palace 1921. 28, 31. 66 .

133 KaMeHllble , .~." , .% I:::flIllTa ;J.ll D .'[\II( .1ܭ (Jl1nker, Entwicklung, S. 884). , (8 !! ) C.~OHa, , . D D , , Jl, .'l (G. Jequier, Histoire de la civi/jsation egyptienne, Paris, 1923, , 89) .

134 Antiqllity:o, \'01. , 1931, . 202-Q05 .

IG . , 1, ., 1950, . 56-57 .

136Prehist., . 325----326; ,,. 44 .

.If ~f . ,{ , :\f , Jl.1, If :'.f .

L :\f .'I .'IIfI/I (:\f) - r . .u I!3 :\l .'IiI :'.! .

, , .'I 138 ' 13~ .'I l\lJIO . .IJ , .IJ , Jl I(. 'l Cl.!'. , .1 .10 I :\-I (.1I), I ( ), , :\'! , :\fIl .'I ,3(' IV JI . . !3 , ecml ', L' :\f.1 .1 , ":~J 140 .

,lIU :\f ' JIIl, l -.'1 , Ii:'vI, , r.'1~ .. u , r, t IV .'1 . . . !1 ., ~ .IJ .1! , , . (iI:-'l) .:\f (tIO ) 141 .

J. Vercoutter, Essai sur les relations entre Egyptiens l hrns, Paris. '1954 .

, , , 'f1f1. 23-24;

tl, ,1 , (j.'1:\1, ' . fl . (j (. . , 1'he discCJveries in Crela and their relations to the history { Egypt a/!d Palestine, - PSI3A, \'01. 1. 1909, . 148). "rOljKY ;:' QQ;J" '.JIII (Wi1son, Culture, . '112). ", OJliaKO. .... :f'l,.1 II [l! ' 9'÷ I!,,,, ,:.t jl .

138 . . 45 .

13. J. Vercoutter, Essai sur les relati~ns en/re Egyptiens ! .

Prehellenes, 13 .

140 . . , ll, . 1. ., 1940. . 11 .

141 . . Wright, The pr.7blem { the transit between the chalcolitlzic and bronze . - Eretz Israel:., "'01. 5. 1958, . 37. (W. . Ward, ! and tlle east mediterranean [rom predynastic timeJ t~ the end 01 tlle Old ingd:ml. - .loLlrnal or the cconomic and social historv th .

Oricnt:., /. VI, pt 1. 1963, . 6, 19, 42, 47, 49, 57) .

1924 . l' Qѭ :t'IIl3 ;, .'1II [ , ~I . 11 u:'I ,1JI Il ,'!;;! J.i.Jl 142, )(.' IIl ' '] 3I1\\ \I :\f \If'3.'1, uI 61,l l3 . I0,1 CTpaIH~' MardH If Me.:Jyxa , ;I I.; - :\f J IJ -:- , I II 143. JI1I\ n11 J\\.'l .1 I, n , .

l: I{Y,:JbTypHbIe \1 l ?~1.1lI aJl:-'in, n;l \()JIII I{ . IIaceJiellll51 144. ,1J1 Jl Jl .fJ J1.0.'I I1'Iȭ 145. .'1II ll XOJ1.1Y :;' Jl J1l ~1. ~ffl :JJ1 :J, ., JslIl J I 140. , , J~ BbIcololl .l , ll :'IIOXY . , lI l\lO:'1 uuii . Jlii\-1 \lO rex ,1 ;:!l Jll ,, .1 .'1 ll I -IJ\j' .

40-50- JI (. 11 ), ll n OKPY.-II;\! \-!. j1/I. , TO.fJbKO ,l -, 110 ,1 J1 , . . ll JIo :'f, 11 ;1,lI 147. R cBocij . nIIlii 1961 ., .1.IJ :,I llO.Jl 513 f .fJ ll [ .

1 1I0II.1 ' JI~

--_._--Sl(Jilks. . 137 .

the Sumerian literature texts :'3 S. )J. :lm, Magan afld 1,'u in (-fasc. 4. . 376 .

cha), -- Oril:ntalia, 14 'kft, , . 110 .

1~S h :lhidg Ancient ilistory. vol. .

1. Cambridge. 1924, 262 .

116 \\i'j]sorJ, Culllle, . 41 .

. . ru. n introductian. Oxford. 1961, . 397_ Gardincr. Egypt 01 tlle iI nJIee Cebepo-.1 , , , . : .

(~. KOTOP~" .'I , . .'I, u ~1 . .'! 148 .

1951 . .'I .'ll, ~1 i1,ȭ II ~I.", .'I 'lI J\('- l'.lIO I , nOTO~IY, , e.rt:\. I .'I I - r, .!1.'! 149 .

OTHoCfle.lbllO ' , 8.1 I-I.il II .

.l, , ' . .'Iѭ . 11'0 .

('. ( fl\1 _ ;,, 11 !J .'I.'I.1 , () 151 .

Kpo~le , , ~f, fl1, , .rI n .

::J n.'ICMCHa ~10.rI .'1 ~lII ce!JCPO-\I ( ) - :\-I (.I.\I ), .

lI TO}I, }l, - .

lI.'I .1 .1IQ ~ . nY:\IaTb, JllO , , .'I.'I , 1l\f TO.'IbKO ,lIi1 .

, .

Kantor. Early relations, . 183-184. 200 .

f-rankfort. , , 1 \ .

160 . . . 'll"., . 1915, . 15-17; , . 1. 1936, . 247 .

151 W. S. Smith, The art and achitecture 01 Ancient Egypt, li Books, 1958, . 19 .

137;

.IJ . laer BOf.pOC .IIIl .IJ .

CeBepHoil , , Jl ;! . 11l I1.1 , 6.:! () IJ.l I1 I1 Ji Ji, (. 181) 152. CI' :'-Iu m ill' , 110 .' :m.'1 Jl, .ilIfll Il:i , :'IO 1l0.ll', l' :-! .'1 L .'l, :'I' .

   

152 Abusir, S. 40-41; J. . free, ./ms camels,-.JNES, vol. III, 1944, N2 3, . 189-191; . Epstem, Le dromadaire dans (AlIcien Urient, - Revuc d tlistoirc des sciences et de leurs aPI'1ica1ions, Paris, 7, 1954, . 248; . Scl1aLlenburg, ~e CameLiden in Altertum, - Honner Jilllrbiici1cr, . 1955/56, 1 'l', S. 62-63; . KaHoPel"., tlY' , ., 1958, . ! .

lS S. Yei\'in, Trade rouies in Israel in tlze first half of the 2nd iillnium, Antiqot, \'01. 11, 1959, . 156 .

101 u, JI .1.k.1. , ~1 . . , , t;.:l::.1 1\1 11 111 ~l..1l,\0 11. . Mur..:a D .:I. (;I:\IOuCl, 111 '׷." . _ elI'.1,1 Jle 'I)l., , ? ; .'tl D?, . Q I1Q.1II 11 .'1r . ., ' ., 'l m, ,l ..!I'lIl .

, .I1 .

tO, t: .'1 J1G :\-Iέ - -- ' ! - . .l0, r.l(' , , -, ' .

6

l.. ll. .:-r l\li Il , ~t ~10 u vl0~1 .

" ,, {,J!'iiIlJ [Il1 , " , .l .'1 -u O'lepKa ", .'II II II . J :'1 lI (l Jl~ ill ~I, II Jlr, : ."!I, II. " .lf: .'IIII ~1, i,'l . I3 Kai{ ,1 n: l::! J1ܭ ; \l lI~1 II J1 11:VIIII, lI:I n .1' ii "fe ~ lll Il 03Ufl . lIJI !! [fllI \IJl.,n:~'1 :'\-I, iJ ~I ~l.r! , ."!, coGllpaTe.~bCTlO:VI .

H,PI:.:I(:' .:m ", 'J II .1, ,. 310 , ! XIX . h , .'1.!lIl r~ l\ , ~ \! J1.l'. 13 1920- rO;lax . .:J :'\-III JI 'llI , .1110 , .' I3:'\-I, ' {,, Jl ' J1 , , ' .'1. n.J:,n .J/el\" ' .

2, Ta~" .1ܭ lI. , II , . . :1 :\Il. ~IO, 1I1 , . . 1940 ., \ , :\lO, ':\'1 ~l~.rI .

.1 ~lO r'. II~l ~ ll , .lIl 't1 , . .1 , ~", , ,,, r.II , ;l. ', , GIo , ;lȭ : [l I:: 3, 8 . ::J .'1, t, ~lO .'1bl . , Ca:\lblX r (, , ) ; {: .

~ , .'1, ,] r lJ, , , .1 l G .

~llI L l Jl\I.1 {' , lJ BepH~1 4. I . . l~JIO, nD7 n ,. , 1940, N2 2, . 56-87 .

2 , . 71, 64-67 .

3 R. Braid\vood, ReJlecti-:ms the origin ! the village-farmingcommunity,The Aegean and the Nea t::ast: studies presented to 1-1. Goldmann. Ed. bv S. S. Wcinberg, Locust \fallfY, New York. 1956, . 27 .

Endeavour, London, 1. XJI, 1954, N2 49, 4 W. F. Libby, Radixarb'Jn dating. rp. 12; R. J. Braid\vood and . \\', Prehisloric investigatiJf! in /raqi Kurdistan, ~IJig. [1960],p. l; . Junkcr. Die Geisteshaltung der Agypter in der FrUhzeit.Ostereichische Akademie dcr WisssltIl, pl1ilosop!Jiscll-llistisll lass, Sitzungsberichte, 237, Bd 1, AbII., \Vien. 19I, S. 56 .

ljl'I'l 11f;:J'' IlJr .1r 4654 330 11 5750 11. ., l1. H-eD.'l'l 4100-4400,.I\\\I-:t. 4200-3GOO . .

,l , I0 ' Il~ u , ' . Ap~IaHTe, 5, JIO.'1 .

.l.rI J:: ;1 Jl .

.'I .l0 .II ~f.'1~JI .

( I), . lI ' .:Ja, Ill IlI;l !l1 .'. Ta~1 .'1~ ~1 6. TO~1, .'l .'1 .

1' - . . .l0. "~ . III . . 7 .'I .

.'1r .l0 . , .'1 ' , .l .l .'1~1 III .

I, ~r n lJ _ , .'1 l\: , .'1 perY.lll ,,'I , ' n ,..,IO )' ., 8 .

.'I .'I~, 11 .'1' f.'l. ~!, . ' 1 , \I.'I ll V IV . .'I1I , . . :I.'1:I 3 .

. ~-I R :

llJI , .'t.1H 1 .l .

5 . j\'\ond al1d .,\'\yers, Cemetrries of mn! I, Ld, 1937 (.:(a;~ee - .), . . G. RC'der, An.cienl Egypt, {entre ! agriCltllure, - ",: !J'blstoirt' 10dil, 227;

N~ 4, . 801-817; . . , /u.4Iu IV. 1958 .

O'--lV (III) /'/u . .),-. r~[\ , ., 1960, . 177 .

~ 1.:. . Cttr\vtn anri G. , ('[rJllgl1 and pasture, :\l'\V York. 1953, (1. 2'1 .

. . M1Jl'do,k, A,Frica, its pe.Jples and tfleir cllltltre iri~t()ry, ~('\~' York - TorontoLondOIl, 1%9, (1. 382 .

8 DIJ,il L{1. Il1tIl alld G. tIlllOI(1$. , Rllli~1I! ci";Ji!isa!ion nl IJre dynasfic remains n Badari. Ld!l, 1928 (.'l - ) 1'. 481. . 5. I!lil (. . ))I!1I. ,lIl! IIu.'/ u()tUll , - .

.~ ).I ll.1ll'lI\.I! , 1934, "" 7~8. . 141), I J1../ .

lllgtl. The cl/lturl!s ()' prehistoric Egypt, LOlldol1. 1947 (.l.a.~~e - !;), ]1. 46~ 'l 1'ICI! ncplIJbIx I(1,]lx ll'lIII n )3llre BT0P'0~IY . .'1, . 'I :' (G. Clark, Wor[(i prellistory, n n, idg, 1961, . 103) .

, .'l, ' .'l . t', .'l .l Jl .

1 , - r . , .'1.'1' , I(- 11 1 , , .'l , t;, , '. ' . , 'l.1J c~feHa .

, ' .- : , .

' , ' . !, , ,Jl Jl , JI , ~.1 .. . , f . ' , .'l , . , .l , .l , ~feCTe . .'lI 'Jl . ~f ,, , . , .

n :\ ,10.1J JIa .l. , , l. .l II~f! , .'l, . , ;l, : .

:), .'l . .

KYJlbTYP II.'II1" .:I "1 .1J :RIl'lI . :\1. n :'I.'I, .1J :\ '.: :I~l",f Q:\-!. . lll"u~, ' , .1J (.\I:\'l\f). r! . , .1 .'IOI, .:I .1J, .;:(~l.1J (.;]'l ' ). J, :J: . (), .'1 9. .'10 9 Kpf!~"'le8ble '8'J\ {:l!JI .lJ' O'l'."II ..",:vr.l.. '11 lll :vr, }'\\f II!', . .l.,.l,?r.; ;.'l (, . 411) .

143;

-.rI I .'II:J ~.. 60Q .l0, ;l:Il , 6,13 i'v\ 10. l, .'1 U:\JIO . J1 [ .l0 .'l , ~.lfO J 1:, JI JIII",f naJ1Ka:-., TOi\'1Y, .'I :-l .'II.::i\1 III [} :; 11 .

.'I :'vlll Il .1ܭ , :'j) Q"'ln.1 .1, J ll1 i .'I. II.1 ll , , Il. nII D!-Ij:: ll :\l,rlll .l. :1 . - .1 " . ll n.l li .\I . , .'I .1lO , 1 .l ( m:.i l) :'v1 u,. .'I!' .'l' . ~'l . 12, ll:, .l0 , ~f lll.'l tlO Jl, .l D , !'. ' .1 3.1 D TO~I, .'I .

~ .l Ji ~l Ha~1 l n ."I~ . I ~l, .'I ' , n tD '"'lI , _'llC J - 1 13 .

(:I).'l :1 .'I . Junker, Vorbericftt t1ie v::Jn Akademie der Wissenscl1a!ten ;n Wien n \'erblndung mit dem Egyptiska Musee/ in S/.JCkh:Jlm un!ellommenen Orabungen u!

der ne:JliIischen Siedlung :m A1erimde-Benisalame VJm . November 1931 bis 20. 'nn zig der AkiJdemie der Wissshrt ill Wien, pf1i1osorhiscll- historiscllC 1932, Jg. 1932, \Vien und Leipzig, 1933, Nr I-IV (.~-.\1., I1I), s.

53:

lasse, , . 101 .

11 . . , u, - , 1962, N~ 3, . 60-61 .

12 . d . Mengl1in. The excava/i:Jns 01 t/le Egyp/ian UlIiversity in the neolithic site at Maadi (first preli/l!:nary t), C:Jiro, 1932 ( -.l\1.aadi 1). . 19;

. Amc:r al1d . Mengl1il1. The excavalions 0/ / Egyptian University in the neolithic ! Maadi (:;econd preliminary /), Cairo. 1936 (-di 11), . 22, 69G, t- Thnmpson and . Gardncr, The desert Fayum, Ld, 1934 (!1.a.~ee Fayum), . 46-47 .

13 ~I 80% .10 I 11 20% -',i1I lD1L (Faym, ''. 46--48) .

! D~JlI1 il ~l !3!I 14. ' .:J JI .

110 (3 Jl0i ~l Jl0 .

' J\1 -. 11.0111.'10 Ka:l1eHHblX III.10 . .

Ill D :"'II (IIQI3) n , 15. j,o 20 . , -. , .1 . . u . .l0 - .lI ~l Il~f 16. 01' . . . .l Jl JI , .

, , - ' .10 .

.1I , -l\.'I t , 17. ' - 0,5 . ll\. - , . - .'I 14 r llll .il . OTHOCHTe.~bHO ll

-"". 110 , ll II ~{ .

, 011 .1 II I( .~ :1ĭ " "r~l t~ (.".\aadi 11, . 9-70). ηII:1 .

I JI n 'l'1)''~l!l I I'Il! (.Dr:oto:1 I't J. - . Laucr, n.

groupe lie tombes Saqqarah:

/cheli, "i-hunth, Sebeken-Khent ! Anklli, - ASAF.. \'O~. LX, 1959, fasc. 2, _. 217 .

pl. XTlIa). ;1'rn ~ ~'llII n ~I' ,10 J.!tl 11 - l'l . u :l' fll! l l I( 110ceB';-~1 l~l'!!l, .~..r":l'J['l ;;' 1 ,:J'.1' 1u ~IO Iܭ "'. ~.. \l (0_ . ;, hC.18t/ 80(l lttluI\, n. KY.-lI. - .,\\, . , 1035, ''. 52). ,'3'_1I,,1a:IHbJe 50Ipe ~()',.,- -, . KpJ()~tp (u,{! nU801.'..., '_ 52) .

_10 -: 1'"'h J_[)r-IIbl \'1 .1 .

;"'J[ Maadi 1. . 37; ;\\( 11, . 23;.~'\ai1dj 1, . 20, .

Nler, 111. S. 53-51, 3, S 54 .

11 . F.. Pcet. /l ceme/eries of AhydJs, pt II. London. 1911 (- CAhyd 11) .

. 7-9, fig. . 7; pt 111, Londo!1. 1914. . 5-6. ' 11 . . 1l , :.l 30JIbI .'J. ;:J .

t' : . :.. , 4 . I1 'la I1 JI .'I .

t~ "J2I, K("IMellllbIX 'IJ 'I .1ۭ \IIII-8:-'I. ::r., lII, njJ'fII () II II , , ):l1 B:IIBlafl!H~, ;t II O'leHb 11.'1 , 11 a.1.0.1)'I\1 8I" " 'II .)ll .'IIJ.\:JO ~I) i\IO.'I.'l. TJrO, Q.1i :I!. I3.1\1.t ., :JJlIIllIli1 18 .

I'.. .\l, I:! l.\1 IIOl'.'1!:

\18, ;.;lll1.'I 1 . 11 19. :l,, I:IIJ.1 . !I J'::8. ,: f::1' :I , ;10 .rr lI .

:, II' ~l'\f, ;'I.!lTI1PYCMbIX J .'1-.'I. Kpo:'l-le , 5 l:!, !\ Horal\'1I! lln , Koro r.'111 IlOI{ 21. 1hl , ,:), .) \'I .'I -I IB 2\ II :!.'I U'J)' :'lI.'I)' 2.2, :~ Il 3II CTe.:lax BpC'.H.''''ii 8 23. n Jl0Jl llOllyCTJlTh, r]{Q II .

6.'10 JII JJ!I .

.'1 06:\-IO.'1 .'l CO"10~a, J{v . \1.l llt' '/1:\-I :. ,l. CC.l0:'l1(i .l .:lJJ T~CTO, .'1 . .'I I10"''10 :'lIa '~ll er"'';J [\-!. ;'t,,1 ']{'' 1'J;!\ '!l'1 )Jt"8I1f f.'- f1'l1L\lll.~1 ' 113.1JhI 1'3"" (. . r:.I1(l,D, 1UII 1'llu./() IdO.1b.'I.O'?O Kpymloo :zu'. ., 19:'):1, 1';! -11). 110~~!!' .111 130' lF:~ lI31,,'tOJ(a1a~iHblM (.\\~. III, S. 2). J,1() IJ ' \":I!J:~. .l 1!m!

1':.1J .1- c",e.'13110 .

19 I-. . 24-25 .

20 \V.,\-\. . Pctrie, Preblst'Jric Egypt, LOlldon. 1920. IIO.'lpnOllce l1lll1 llf F.ll . :'tol [10JI'l .'I..:Lj1ll1\-' l̻. - "il ,1!.-IIIil J:CTOj1I1H J1peBlIern :'I[lǻ,,'\-\.-., 1963, . 2!)-46; , 1. :i. N~ 3924; G. ut. Matmar, Ld. (.1'. - t) .

. 1~. !! 2649; . Sclliiicr, Neue Altertmer der aus Negadell, - AZ, Bd I, 1896, S. 161, . ]2 .

21 . . IlII. ,U-Ull׻ - \' ;L11';}Q' ͭ rpecc.,{)lOlll, . 1960. -. 1-26 .

22 . Juk, Bericht d,ie V~Jn de Akademie der Wissellsc!iaften in Wien unte,nmmn unn auf dem Friedh'Jl des Alten Rciches bei den Py,amiden der Giza. .

Bd 1, Wicn, 1929, S. 29, . ], S. ]75 .

23 J. . QuibeJl, Archaic mastabas. Excavations Saqqarah, /9/2-/9/4, Le Caire. .

192. . ]0.pl. XXV,I-VlI .

l .;}}! 1I0~l4 IrI!3cl.. !\'!l .l0 'IIJOI, D IOTOPOM .'1 ~1 .

()RJI.'1I\!Jl\!).', ;l.;J.ll ~ '! 11 ( .'1, I:\1 ;10l1:\1 1l0 .. ;ll 25 .

lI ;1.reBIIf'lllllIIC ;j ormI! n rpyGo .:.'JI.' r.rIll \'. :::.'lJ l1r.l JII.'1;] 'f .'l !llf.l .

nJ. ~ GO.1bIJli!\'I!1 :.;, J.1!'III\l1l JI..'J ll. 11 ;l. li, 6.1 ~O;1y :l(' '[ʷ, .l0IllII, Iȭ , :13 11 UrI!, :I1JJr u 11 110 \I. ;1Ilѭ rOHTIarbl, 1:103 \1 ;'I, 11(' j'll\l 11 ;l.'l!1 II 2, :I ~.\1IJ .1I ll ' COC);lbI :\l .1 :\ I,IIf I1. '::ITOro n\I' ll:.I)'(' CT'3J.:\1 :\I. IJI't J\I,.1.[Ji3 II;\ \I! K~Kpe, !J(){' : _\!. :1.:l.l;~r, , 27. 3 11 ll. :IOll :\t~ .

Ha:\I 31f .l .

II, , .'IYI, ,l., 11 llPyrZie .

l'U.'1 l:..t .'1II , ~ u .' n Il. :\',.'1II ;,:J. n lJ\I . n .lII , :\'l .ilO .'!, ~8. KPO~H' , 10 fl~lf: .ll!.l 29. lII~.l[, OCI-II 'l. ~ (?) ,l() :lIt',II I' . . , , '11'. :.1. . ,' ,l .1 .1 ,lma 7'3, 91). FayuI1l. 25;

Ta:\lapHcKa .

23, N2 3085 .

.

j\:\atmar,

26.IV\aiH~pc , .'l ;lIl8III'I\ ~l . .f) ;)':~:j"1 'i\;\YI'P [. ii.:. /luti ( t ' /t n, T(PH,1f""b) . 1956 (.18.1 -11), cr1, 161; 1ll., . 1771 .

'l 11[).1.'I l1j) UllrCTBa. ~; .1~I 1!I!2 I. 110.:.( :I '1,1. I. 8i1I ~Iit J). J), ''~m:n nl1"J1 1:1 .l1l1l'.ljIlI'1:"!'I: U('.\;JII Q:,~ ' N2 () 1',IIII cocy.'~ I1J[~1 lI:i I':1,!' ( \. of . lascl1s. lle excavali:J/ls / Leidl'1l fI1l!um ! antiquities at Abu-Roa.~h, udhirJkJ;g dd11g, 1961. . 124; 'V. . , ile t1mb of J/m/ Cairo, 1'9.18, 64; . Pctrir. E~ypaan hierog/!lphs ! tlle iirst and s~((md dYllasties, Lorldon .

1927 (.'1a.~ee - Hierogl.), N~ 393-400 .

29 Die archaologischen Ergebrlissp dcs \'orge!\chictIt!icl!ell GrabcrfL'ldes \' Abl1sir el-Melek nacl! dcr tlfzicl1ug U. 1\\6I1ers bcarbeitet \'() . ScIJarff. Lcjpzig. 1926 (,1.-usi). S. 60. Ng 1051 .

30 . Schne1)c1. Die Landwirtschaft i hellenistiscl!ea /{gypten,. Bd 1, Miinchcn, .

1925, S. 239 .

10 147 IO. ~'l;1!1 , , n, yxo.:.ta :li, !i II 1lϭ .lII , lI :J JiO . .

: 'I II ~ llII !l n :1lt JI l3J : .

.ll.' , ~l .'II J, :l1 l{r.IIJ., .'!x , IU', . 1bllIl . . II. .l , ! I,. Il II fJ10 .:. KpO~I(~ .'] r. .rrtl uml\llll .: 32 ;'1.' , 33. . 34. (:' .l0 8 .l 35 .

f' :-'1 .'!, -', ~.Jl~1 . ~(' , .

.'l, (' :\l v~ :'f .

J1 n . , OOCTOIIT : J\ .10ll 37. : , , ()nil1 . J::J . .'l, IJ .'l3J1 ,1 n 11 KeilMep ;10. IlIll. , n ".1 .:t:I1I1 8", ?,. ,18IJ t'l'\. (L. KeilII. Oarlenpflanzen im n Ifgyp/en, - ~!{ynto~og'sche Sttldien \' L. Keimer .

,Mil eirlcrn Cieleit\\!ort \' G. SCI1\\!rinfurtll", Bd 1, HamburgBerlin, 1924, S. 3) .

.\'\aadi " , 49; . 111, S. 82 .

3.2 3 J)fr. ]: lll Jl 8 UJ~f,llll'I, .

'0I]"~1' 1'0:'0. ,l,1. ,n' [.1. t1]gJ'tl, l cuItures u! prehistoriC Ea!lpf. LOl1don- Ne\\' York-Torol1to. 1!)GO (;I.'J- - CPF. 11). . 12] .

:il Ila;JCTna , :rJil IICrCTeHo. n ('':! 11, 1'0;;01'0 '\f l'II,'{. 1110i"lr;)1Ul '1'1 ~~Ule.1 8 IJ.'': , (jdilll', n grammm', ~11C l ~d., Ox[crlJ, 1957 (!l,~ - F.G), signlist tJi; \'1./ '\-\. "1. Pelrir, !/ raljol t'm!bs { t.11i! I!ar/;est dyl1aslies, pt 11. l.onrJo01. 1901, pl, X:1; . Sctllrrf, Arc!!iiJ!?SitZg'sirtlt grsc//e' Fkilriigl! Z!/f Praae du ElJts/elrmg der Hierogiypfll!l1scflri[t, v'islI I,;)llri cler \VissS)lftll, pllilosoplJiscllllisloriscllC ., Jg. 1912 .

(j.r H.:~, ~'\iill("~('. 'I[2, S,1'1 .

:;;; .1 !! il:l- [1 I'().]lI" ~.'Il" O~I8}H [F. D~bollO .

ElOmari (pres d'H cl ?lIn) s Jl11maire SlIr lcs campagI!S des ;-JU;/ll'.~ 1.94.1-;914 i!t 1948, - ASAt., 1948, fasc. 2 (!l1l.1CC - DUI ()mari), . 5G8; . Brunlon, M:Jstagcdda ! (1]1' Tasiall (lIftrll!, L~;1, 19 (:,.1' -.\\ostJg.), , '27 .

'; , 1', 5). pl, XXX\!II :,,_ \10 ~2 (37-48); S. Colc, T!le neJ!it!iic reua/u/i()n, L.ldol1, !!)S9, ji~, 28, :). 44--'15; , 40 .

37 . . , I3 310\\ n ." .~!Jlln 67 .

, J, "If('iI'Ie~11iJ'Y 38 .

.

J] , \1 \'1 C.'IOM :19 !.IOf.10 Ii l{aK , ll .

!l, \. .'I 11 , lI .1 ,rI II, , .l::: .

v ', II, JO . , ll .'l 1.1 , II.')'f~lO ?II. KaK(jMY , \-I ..'I I\I .1:\1 .

.'lO ll 4. :'vI .'III, I(iK . IIέ .'IL , n .:J I10, Il!1 ~l('II :I, \lo.1a :'v1 ll , t.'l l ..1 . ' l:! I.J,\l .

.l, :r:I . -: , , cImblI. , I. J10, , , - , JI .1 I CeBtj)JIoli 41. 1\lO. [I, O;I.HaKO, III, f5I ),, llO'! lll , "0.'I ".:J. \l lI ;{bI I1TO~1 . R '! l .'I 'i.I\'\.oslag-., . 23, 93; , . 40; Mosta~., . 48; . . Rcisne, The arC}lae~lagicaJ sut'ey 01 '\'Il. Archae:logical rep'Jrt, ! 1907-1908. \'01. 1, Cairo, 1910, 116:17:7 .

39 eC~.fella ,lII, llJ Ka~Tcponoe Mac.~O. G.1 (8, . 38. 41;."1aadi II. . 53, 71). .~ 11 ', '71-llii I. ~., n'lr :'n .'l .q [.. , ... nU n (n:" - ), ., 1958, . 509] .

.1\o\aa(Jj J, 52 .

.

41 . . r.~, UQ n.'JnR. 'Jt .

. 2/i--J8. ,II' !l . . ˷\. .

1\'\., !!959, )( . Ha~1 r, ii ѭ .lI~l, :- .13 r , .~ n ' 0.'1.0 . . KPO~IC ,' COHpe.1e.~bHe 2, , , .;'J ~I ~: I. ~f Tae~ nfI ~I J1I\. , 'r'lll D (.) , , l.1 , l3.~I\f :\f 3.1 KYJlbYP '!I' ~ , , , I, lllIl (!I1,\ .i n ll , Il , , .l [ 42 .

"l'I{ n J. (), ( ), , I. l' DNIl,1IlI JI , .l II 43. , II DlI , ;:l\'l 't llll~1 [, .10 . II , :\f "l:r ~f 'II, J1 .1lo rJ\),1~ID.'I 1,4 .

D~:, 1 JJ,.1 \Ji (' l, , , ll ~1 .

:. .:\ .'! [{l' .1I poraMII 4.II II!1.l .;'J ~. l\\t., ~)Ilf ~f 46. .1 . . Reed, I1.nimal d~mestfcati:JI!,"n / Near East, - Science, 130, 1959 .

\'01 .

. 1637 .

43 :, . 30 .

,. . lI, Saqqara mastahas. London, 1905, . 29, pl. .

45 , . 38, 46 . JlInlH~r,Beric/lt die GrabU:1.g lier I1.kademie df!r \f/issensc!taften,"l1 Wien ' der fIIn/itl/isc!/en Si('dllmg v:m imdl'-l1islm (\\,'estdl'lta) 1. !; 30. 1"\iirz Am:eigrr Akallcmie der \\snsllit in \\"i, ~lil)s(Jrl1ish-11i5ti;ll 1929, 1lSS, 66, Jg. 1929, \Viell l1d LC'ipzig, 1930. :\Ir X\/I-X\'11 (_~f'-1. !), S. 219;

Bericl!t die t'On k/mi ({( Uli.ssns/{/n in \t7 it'/1 ill l/erbirli/ul1g /11ft (./{'m iiska Mus('et ill St:ll!!il.'l t/lllm:unl!ll Gra,')ung('1! ' neolillliscllen Siedlul!R ()' JvIimd-nislm VJIl 2. ],il/flr! bis 20, .? 1.983, --.. Anzei~er dtr karlemie (Jcr \Viss,Jlit i!l \\'i, l1il0'llis~ll-llis:()i5l1 1asse, 7(), Jg. 193~~, \VicrI Il(! Le:;){ig, Nr X\'J.-XX\'I (:la,'lt't' - M~r. 1\'). S, 1\01; BNicl!t ,iie fiillfte L'on lii' ilhlmi,ter 'YlZssenschaflell il/ \V'ien ulld d F-gyutiska /Huseet il! 51 xk,l'!']!m Llm')mmlln bungel1 f ller lle'J!itllisr!uJ/1 S;elilllllg Melimde-Belli.~alame i. l:Il bls 26 .

V')/II 7.i~dcr kdl'rt1i (Ier \\'isslls,lll't in \\'ien, tJil.:rllish-lliSlέ Miirz 1934, ss, 71, Jg. 1934, Wicn und Leipzig, 1!J35, Nr (.~a.~ee - . \/), S. 132 .

risc/le 15:

: n (, 1, 7) 47, .IlO, ~.'l nO.lb 411, J1I .~:\f .'!' 49, .1 ,

-II JJ. :\fQ, Jl . (;: , : ,I)!l . .'I JI 50 .

, , ;: , n '. 1\. n . .1 ,'1, 113 , , , .l. !J'nIO 51. .1. n ,;111 :\-I n XapTY\fa t. . . .'1 lI, - r1 1\I ~l . . .'I .1'lI , l'll3JII, 1:1 .'1~1 \::\1 OCT(iTKaM :\1 52 :\ , , _J3 lJ.~lll , n , ; :\f i{ ~llllt (6.1. 1,6) 53, 41 , pl. XXXVlII49K; . R. Ayrton and W. S. Loat, Pre-dynastic ceetery ' ' },fn!laslla. London, 1911 (lI.~-h). . IV .

48 ., . 254; G. Brunlon, The predynastic tOrim-sit at Hierak::mpalis. studies

-rs. 10 . LI. Grifiith, London. 1932. . 273 .

~:' r'aYIJm, . 34; Il. Omari. . ;jCJl8; FlItl . 71 .

50 DelJOno, Omari, . 58; , . 67; C,\lah, . 20 (-128), 21 (-4), 22 (1i:107) .

51 . . l', llu nu U/J.llu uIi .

. J. Arkell. . lI .: . J. Biltllllgartcl, lle cultures of preliistoric f.gypt, 274;

19;i5. - ilJliotlleca Orientalis, Jg.XlI, N~ 3/4, 1956 (4.1 - Arkell, , LJf1d:m, III). . 126 .

Arlll. 11. 25-1; \V.,\\. Fl. Petrie, Diospo!is '. /l cemeteries / Abadiueh anJ 5l . .

Lolldon, 1901, pl. ""1 R-LOO; C,\1all, pl. XXI 8 .

N W. J\'\. . l'etrie and J. . QuiI.Je11, Naqada a71d Bal/as, Lond , 1896 ( :Naf1.), 161-1; , 1. v'IIJ~-J,1\0\1..1 ;l( ()I"~,iC' ~i~re,l. ., 2 ' ll .'III, ,~ il BIIIIM8illle , IIح.II I! O:J I:::ll, ;Jll lI , II~ :fI ( , ,1. 8, 11 IIll (. , . 24) .

1i1 JI'l HaXOIlOIt I! , 'I Ho!!.;~HO, II l ,:J .'1 5'1. lle ;( JI,, .'JO JI . \I ll~! - ll(' r' II1 [ 55 .

, .1(~tl, \1 Jl Il t Bpe!lHI, I-:II.'J,m Il, ~IO .

! _ :l1 '.lJb blIXOJa . ll .'10, , 1", {, i, II, :! \l !1 56. :' II j{,lI\-I . l\1 ;'.I , I{Q~ ,,1 IlI,J .

11 .'J .l ȭ "' 51, .:1'I J , J-I 59. J~.rJl; lI ii ii. JI, .'11, HIIM II;1II.'I : , \l .IJ: . , :lO, .'1 ..1fJl'f' (({ II :\Q\f .'J). .'I Jtll \l!l' ll:\f, I Il.1έ lI.'Jfi n .'1 II !IU IJ' :15I ,u ~ ll!t. .'1I'l IO)J' Jf(' !I n rJt:~\I,e!Iu .

.'I lI.'1hIl\1 : l\ 1\ !IJI.:III il\ lI~'I\{ l; D\lf'oIJ. il oc(~o 'l ~'i'J1,:l IIIII ;.'l, ChOT(I :\'ll, 'le:\'! .1 60. t);' 54 . , 240 .

55 . n "', r, n 110 rlO.'1rt.1I1 .

!,'ir (jr .

"6 Cr. , R!'j"!'r. 7.'1" "!" (Jtllr(J~tic cemeteies Naga-ed-Der, - f:f{ arc!j;c'~ ology, vol. , pt 1. Leipzig. 1908, pl. 62-1 \n fJ; 11lr"lilello 1:10 r :t"lr I!.' L'.. 1 Ir (,'I,!di 11. . 5:3) .

,"'\. rl', , !' ,%I\ Il:, [1:!. IICJ,UT0!JhIC r.l\mr lI. '170 ('I!J1II n

lJeM !1 (Alllllt'd Z~ky and Zaky Iskd, Anciet Egyplian c!,('ese, - SF: .

\'01, XI.I. 1942. , 295 -313) .

59,'1,.\ fl, [1. 76;,'I,-\ost::tg. . , 11. . Pe:ter, /1:1 :UIl l'.lln (F.P,IIOHT, ) . ! 948, M~ 2. . 144. AnTOr lI. '! D 1J1 !( ~', , m.OI'i) CIUTa. t! l'. .

poraToro D lJeM tl , - 61. ~, , , I1l~.'1 .'1 .1 1 tI 62, bJ. .lJ(' 64 I:I 1 " ~(ejJKoMy poaTO~'Y , .'1 . . ). .1 OfPO'fMeJIKOfO HO~( TU'f I:: .'1 65. , JIO .'1O - n ~, .

It ~ '1, l !f.I . , ' .1 1( \{ . " .'Iȭ ero .l I. ()\, . Jl .'I . .'1 . ' I ~! .1 n1 ' BOCTOIY : . .'ll lleJIO (' , , .1 66, .'{ " .10 J .'10 , . l .'I ' n r , .1, .'I. .'1 .10 .'10 . : 3J,eCb 'f .'l Tpai\a ~ , J1 I'1 ,"! :\,, :\10 .l0 ', _' .'1 67 .

U f,lIII ~fIf , '-If.'I 61 ,l "mr . [) j1rr- l''' , 110' ;J:I : ~!-' ~ ';1f"- -II n:mrbIoC (. ' ҭ H(;~X, ~,lII .1ro~I I .l_ 62 , II . . .~[JOr, l, Jf l.'1 re.1KoCTb : ' (.1I ;HJlcy'hka-. r 'I) ,,- :JOII r CI'OT. 63 G. Stir1nrr. !n" lIll Art agyptischer /,II11St, - Fest~cllrift G. Ebers, Acgyptiaca, Lripzig-, 1897, S. 12'. .

Hicrakonpol., pl. XXVI .

65 . Schnt uel, Die Lndwir{s/ff im helleflisfisc!,efl Agypten, Bd. 1 .

66 , !{ fl II G,'Jǭ , (8, . 40) .

67 : ,l l! :;JIl , -'-l~i , [ Randall-Macl\'er and . . '\, l Amrafl afld AbydJ;;, Ld (.1 - Amrah), 111. !!]. u ~TI!M , , ;10 lIUl, 133 \1Jl n , . .1\.1 .

:\f , .l I{', , .'I.'I 68 .

II .'JIO .'1Jf ~1 ~ }: n )l 69, '. , ,(' IJ, - JI .\I';, )ICCTaX 70. .

L ~I..'1 3.l Il. 3 'II .'J.'J . 71 .

II.1I .'1 .1\1 ] 72. .\-, ~I.'Im) lll ,::. I\[ i\ ,{ OCTalOB .1 llm , l! JI KOCII 13 .

() lI II OC,'ia [~. l\ j'\_IIeKoTopble Jl.'1;1.0.' , .'} uII. Jl1nkl'r. I/orliiufiger Bericht (Jie zweite lln~ der Aka(lemie der Wissensclilpn in Wicl! auf der v:Jrgescblcf/tlic,l!('1! Sidl/g A1erimde-Benisalame vCJm 7. Febru bls 8. 19;, - 1\nzcigc (] k(li!' \v'iss:I1fl in \Yien, plli!()SO' DlIisctLhisloi::clll~ ss, 67,.Jg. 19::10, \Vien tll1d Lci;nig, 1931, Nr - (.s . , 44., ';",\1I'. 1. S. 318;.I\;ir:r. IV, S. 88; Ftl. ]1. 34. ~IO, ' , .

i',i't 1V\'CI~~1''':J.(! "I, '\ rll.1 ;\:"I :' '30- ';1 I[,'! , HeilaBlIero DIJ ", ., I\OnaTe';lI,~lO, " ;1.j)I::BlIeJ"il1lee ~I (. :'-I!'\\'hcrry, Tlle pEg aI/d / IJ!

clI/t-ulliml Set,'- J, \'01. l\-', 1928, . 2.')5). II '.f, !!, r(! I! !\ll'lII .II )I', .1 ~l1ll Cl!llllbC, I 011'I!)' Jll!' ll.1IO , iI ' 8 ;J:.J I! He~x HC~] Lll .

, Ma:tdi 1, . 51-52; rli II, 51; D!'hmlO, Omari, . 5G7; , ]11'. 77, 85. 86;

I11.,. 2;)5; l. Gaillar(l. Cantributi:m ['/,nrNlistorique de 1':gl, - Arc:li\'e dtl musr\JIII d'bls!oic lll de L. \'01. l\', [193'1], Mimoir(! 111 (:I.3..'!(! - Ci:JiIlard, Fau//e l!istiqUr! dp I'Egypte). . GG-69. GbJ.fl ii~I1 KOCTlI llll1l1 IIII, )r,;l .'l,Ll1.~,l COl!e;JIllCHHO ,1'1IIlO ii iJO;1 .

ll, llt' 11 ll 11 ;Jl .

71 '\di Il. . 51;,\'er. 11. S 61 72 ;\1'111., . 255. . 6. ~'Il()\Jll )\ ,1 1\1.'1.II, ll.:1ll1l1 .IIl'lf'J([) MaTep.!!a.~a :!,\\ ~.'l l,,ll\ .

,3 CMall. . 1:. pl. XII!, . 14, XIX z IIlll! l 1I.1 Ul\(). f)!'.:l 41 I oc.~a (. '1, 6) (!::, . 71) .

'" ,l;1 " 1'. 'IT'O C'~I;':1 _~ ().10~,t'!:J.1V.-l.IJ I! :~:J.'IJ.(\.'1.U.llJr{} l1? .:!1Iri'~I. Ji1 ;Il.lIlI1ai'lcKo11 II,1 I! /1.SIlI .1 .

." .\liJ, lllji OCt'.'1 ,1 ;lU~\L' - IQ' I.::l1 (. Hil,11l'imer,,'1/aliirlit!le Rssllgr.5!Ill des Haustiers, ~rli-Li7.ig. 1928, S. 139; Ci. . :v\IITdJck, lI{rica.... . 105). D~(!Il .'l PaIlHcLO " lll~.~ lI~JlJII, lI ;11 pa~C~J:HprHlIbli'I. ;l r1!llbl d Ka'ICCTl1e.'l'JIl 11] 11'3 11 !I '11 ;:,l .

t!jJSI1. ~. ;1!Jllliic !! Il: 11 l!?YI ll.1, II : n .,\ . .1 .1 (. 1t, L'Egyple preIiistorique (L'lJoml1len aaant.l'it), ed. . Varagnac ct l., [Paris1, 1959, . 246) .

~eCKoe :\f 'l\ 75 I:: ~1 :\i, .'l .,) . :-'-I , llu .

ll~l 1 , έ ' .l0 l'I. KOCj' OCTaTKa:.i, . , II. :\f , .l0 , 76 .

I{ , f :v .1J ( .'I ), -I :\,! :vl .

m: Jl.1CCTO fJ!\'1.1 .'I .

II . ,1.~'\. :\-I 17. .iIO , .'l .'l. 1926 . .'I, I1 lI 5iL.l , t:ii Jl .l0J ' 18. J Te~l, 11 :'lI .1 311._1. .'1. , , ~l_'I, , JI B7IrleCTe . KPO:'lIE: , "10 ,, IlepBoro l :.:I , .lJlI .'1 l ;9. , .'l n, , . .'l . 130 BTOPO~I 11 OllC;lbIIblX }IO .'1 1\0. -'~IO, , ' Il.l po.'Ib l - n , ( ), .1 . . .

.1I ;l\, ~OT..1C.'lbHbIX -J, I\ TO.'IbKJ !l.'1C\f MeCTOI\I, l\uTopoe J .'I .

   

,

:.D .;I.'1ѷ r .'1I1 (}"" .'1 13 : l1. .'1~J ~110!J fI. ,{!{ ~lO{ n ( : ~e l\ JIil.;1 II.lO .' 1l1 .

,. (1 .rr .'1 III. l10 Te~1 \-lI1I:'vI, l1.'10 lI :Ia Il :- BTOpOfJ . . .'l \IJlr .' .1 :\I Jluii !\I l' :.I() !I. 1l I\"I .

~ , .'1 . flI') IO-I';..j l\( .f' l aJl1lI CTpeJJbJ .

13 ;l.:1I{r : :.'1Jl .'lJ\ '.1I) ~I aI{ \! lI\1.'1 e\l. I) l!:\l.1JI\1 TO"lbKO , .

(' {'.'I.'I'll . HaIOHe'I1Il{ CTpe:1 \III .

\ ;)lIJI .1::J, ' IJ HrOTOB.'li:I!HICb, m.J1I.\ I!f, II , ,'lO JIII}j . "'13 ,11'3.;~l .;JI[ . .1 11,.'1,ll , i"l.'1 \,JI l\i,;I. I!:\ ,' .'1 11ll'.l 3t!i1 . " !,J,. Ill!l JIi.:, l\I. Hai1;H~HHbIe II/III JI,lII ":; :(', .'1I jJ;l l ~!;)J . -"10.l1I ~l I(JI 1I:t:JhI',! .'II !]()i. , JW n:.'1, ?,;I :IJ~IO ":.-: 112. շ.'l\l O~TaT KOLJ Ii:il,) plIcyhka\-! ]('IJ~1 : IIJ.rrh . Er:l:1Ta II(J")' ."III 11 JllI :lI., ~lO (JJ. 2, 14; 4. 9), ! (Tae.:l. G. 23),,'lbB::I 83 (.'1 4, 19), I3Ji, .

)".1 , " , :.!IJ, :-If, , 85, !.JIIl, l.'l!" I'; . UlIlIII , ~ ~.'! --:ll' kaK:-J- l ;I..1 .,Jl \!.. 14, r!. X.'\\!I,~; (pJ::::, . ; . , . 95,

03.1, .~..\11. J3 I!:J"'Il !'. .'11λ (EG, sign1ist. \'4) .

~3 '" J),1\:::'ٕ ~1O!"1]I.~e 9 1::;03 1111['111(' (i '1I I 1inrT" Jlbalt (. . :1. i). 11 l111iJI. (Arkcll. , XIII, .27) .

o;),j",1.1 "4 . 18, l. !liI" .

55 C;\~a!l. , 31, 11:..\\':1\". .

1.')6.li :JJJ 86, 87, . .

}! , :\!.'1 fi 11\ n l\"\. Sl!1: .'I.rIii () ,, , f ;{ ,1' 5I :\, I{ l 88, , :\IO .l .'I :: (;1.0 2 CAtJ, ; n ~ . :\! ()CI.'I , :{ . ' l'lO '.'1:\f , Jl . 89 .

lI , ~1O L , .!) έ COMHt:HHO,.1LJI{ 1, .

1926 . , .IJ l\{ . 90. lI.l, Jl 91. ' ..lJ'r , .IJ . ,e.'IbHO, :, . , r , :.f .l0 .1 : 92. , Jl , .'I .'I l ~f, nBOO~1, r , ̷I'.'I , ,1 .'l ' (Fu. . 34), ~Jl (, . 567), !l (, . 41), n ll (Arll1., . 255). II ,1.'l, ' Omari, ,,\.ll ., 'Ill. II .

. ~ cItellY ( II, . 19, n 1 , pl. XJ) .

~7 FaYLl, . 34; Mostag., . 5. 21, 57; DebOllO, Omari, . 567; Arll1., . 225; 1'I'\aadi 1, . 52; G:Iilll, Faune pralisf.')riqlle de ['1, . 97 .

~. FaYlJm, . 34; , Omai, . 567; . [, S. 216; . IV, S. 67, 80-81;

1I\, , S. 124, 132 .

~ , ? 41-42; CMah, pI. III 13 .

90 . S!lff, S J/lle prebls((}f;C t'ases in the Dritish mllseum D/zd rema/ls Egyptian preI1isl',ry, - ". \'01. l1, 1926, . 269 .

91 . . .

92 . \. !lI1, prr.,/!mllslic gfin flipf1opo(amus, - BuLIctin of !V1USE'Llm ()( arts in Bustol1, \-!. XL\!I, . 64-69; :!!1. l. \/11 12 ,l lilI, R JI . .

: , :r I3, 6i .:I . II .' .

r::l ,'.;l,llJ\ ~Iii R l . II l1..'1';I,10 , l1.1, .'1I, :.. .:J ;,''1 RJlII. \ llI3"' I .: [1 I3 (ln.lce .1 , Ii iJ. , '1 }'I, , CTplyCLI J! .I, [ 1II~l\ :.IJ !''! n ii I:Il.:i\lf' 11 061,(']( n,:, .

~I... .:.! -- IJI:J ft]( 'I:l. 'ClI ,'i , c.'lPJ{'llI3~ !II .\I 95. ;J.'I CTp;;l\'COnblX I .'I.'1 96, " J1 :J,9, .1 97. .7IJ. -:!.ȭ l\\" J.I1l'll'II( J\ CTpCJIbl .1 .1II ., I:IO' IJ1\ CTf)C.'lbJ .

Il ; . ' l lI1 98. IlO-I:I,1, :\I ll .1 ~If3 'I,:l1J1 O.lOBY, I:I. .1I, JlI3 !I .l n 11 .7J . .'1I'..'laf'Clf ' 99 .

, , , ,. .

.I3.!J1, , }I lO 'l 1\I.'10. II.'J.'l', ;1., ,l llr!{.!l '!1 I . .7J OC1l0BHOc\-! , 100. I , ) IIJI .1, r}I߭.IJHCt-. ~TPY'IKH , JlJl 1(;1. .

\l, ,; :ll' npe:VICHa, f:{ ;'I)II Il,IJ. 'ITO KOClI II () J1!{.'l.1 (Dt'h, ()li, . ;)67). rI!: .JIII I-!!, \!.: r. 4.5: 4.2;

4.20 .

4 rr .:nl!(.'1{).1Jl'lr DfJ~1t~ II'I!!.'!IIKIIX llIrx, i10['O!J rr~)((~1I! , r.. , !1. .rI[1 Il!!IIU\'.:\ Il:l!l :1. IIT.!I!I. .:.r.O:l1IrraCTII'Ier.KO~[ . .

,1r.fo)ll!! ' I,I.:-I G,,' :II .'ro: , .1 1I}'' .IJ (Gail ll, Fa//ne !t;'s/uiil.' de Ct:gy,,,tl'. (). 91-91) .

95 l)l'[rl, Umari. [J. 5; Ma~di 1, . 51 .

96 Mostag., . 91; , . 2;.'\-\ t. . 14 .

97 11. Kantor. PT"(/!lIl(ls!ic U~f.riCII I'gg wilh iflCi!1s"d /!ecoration,.-'- J:-.JE'S. \'01. VH .

r';J. 46-51; r\aq. . 28 (1! 1180) .

19-18, !!8 , . 28. 38; u\'\st~. . 58, 91 .

9 . R()ckllra""ing.~ ' Sc)U/!zern Eg!lpt. vol. 1, London, 1938, .

11. \Vinkll'f, .35-39 .

100 , . 76 .

IDI I1, . 83-85 .

~IeXOBX , 102, !\~llIO IJ3, .1 t:l[! ! 104, Il:; .

II :\-I, 11 BCPt:BOK, .'I.'1 IO ~l\, l' II :\I, .1ܭ I npe~leHII . .'1.0111..111 () .1l'II :., lII.'1 a~IY"lel'bl .

l't:GIllI .1llU 11 .:ll :\-I l :t fu U:1. I:j(~hl! 11 .'1 . " IIIiI I!~"'II1, ' II :\f.'1 , l G COBpe~,Il'HHO\1 II :r,t'_:}e. .1 I10ȭ HIIKOlJ IJ ,iJJII ~I . lIIeXa 'llllO1 .:l .:IO­ I' 106_ II' (JJ.'l.rt, .'Ia.I n .1 ., .'l 101 .

O'r .J,l1 n!l~ coxpalOCb . , Ka:\leHHbIe II,1l'.l, ::lflt:,f r, /! ~'li( . u, II n..ll1 11 , }!, n !\( I .'I(' 108. Il.1lll!!i [ilI .~I JI:rOTOB.'leHIIH ;l1.'1 11 -,III160 .l, .l.lI ,ll iil .; .l ,,'1()~()n ; .'1 :, , \1I1, !'v .'1 II, mr :tJI,! HOI'a",1 1'-09 .

I1.'10 ,ll r; I!I:l:lIlI! ;l.ll l! :l J!ll.l. .,1, lO, UII.'10l.:] .

:l :. ca"lbIc .

, Ul.1. .:''' .1If ~I'I:: , '-'I,D .1iiIO, '~J ;l.' u', I!.'lr. . .1 ' :r,,II ~.l: Hl'1H~.J, ~.1 110. fn II~:' :II.I . Jl.'1 .J,.lh 1\I, lO~ JI . 2 1583) .

11, 107-109 (Naq., . 58,.Nh 2224. 2229_.1I,\osta g., :03 104 Naq. ]. LXI\' 103,104, Nh 1562; . I:: 11,,. 49 .

105 , , 67 .

Mostag., pj. 93, 47 .

Mer. 1, S. 242_ 108 . , lI (Hicrogl., ]. XI26~-264),.lIIiD , (I::, sign-list, . 405, F ) .

IO~ naJlCrKe Hal~ep,a (Hicrakonp. 1, pl. XXIX) lI .l, I-I,' (Hierak. '1, l. XXVI ) II,..D, If~J,r,, ,J,011 .

I\UFu . 34; , . 33; lk, Omari, . 567; , ''. 86, .

94; CAbyd 11, 7;

Gai11ard, un prehistorique de l'Egypte. . 99 .

1" 111. !dZ, .:: .1 , : ~ .'l\)I3 flO.'I 112 .

, ";vr , IIȭ :I10 , , .:IO :'I., Jlm IOI , ~ , , .l01lUJl . }1 ,:lll ' llr.'I.'1 II 11 I .1-II lI3 .

~fJ] , m., .1301.1 II ( ::, .'lO;1, ), , , ~'i.'1l :-, , llO']'06HO !{ ~t 1'1 1\III , I3 .l.'1lI :: 114. , ~ ,].; .'1 .1 (~ I-I), 1I II 115. Jl0 JIO .

.1 ,1f 116. , .l0 ll Jl ll d 117, ~tbI ~,;r, ml n , -:l - .1 . .'1 '! , . II .

IUI .-1 r.1.1 ;\J'. ll .lII l\\' 118. . ~I.'lIO I1paKTHKOBaJIOCb 111 1 ' [110~Jlf'f) ., ;'tQ:r oQ ' 'Detl1' :~l". tll'!:l~,1IJ:;V '~()r_~ [i'!I, :tJ.~ (. sig-Il,list. 24 ). jJ.J, m:1 'I;Jm:'l'!,,', 113 mI'I 'j)(~\'I ,';..1,~ :\.1 (':'. . . 514) .

112 a:ll (, . 94) .I\.'\ (Maadi 11, . 53) !

I! 1( . " " xpaHCHlle J1IJ ! .1 lilI .

113 , .~ I1Jlll .l lI'l r.1ml ,10Ill lll1 m". I! !,()~ PaH.He~" (Hierogl., pl. VI 45 -849)' 114 . . , t'1'i' u , - Ȼ, 1962, :-'11 '2, . 78 .

11~ . LLlt-iikllOlm, /1 plant [ Naqada,-Sf., \'01. LI. 1951, . 299-3/2 .

l paCTC~lIIe J.! Musa I::nscte (Aby..,sinic) JH1eeT ll.ll J1JIO, 8 ';J(j.lr rI! (L. 1IJg, LI.'S vcgCLQIlX i,Jascllla,fI.'S, trai!e /.11.' botaniqul.' (Sy.~temllliqile), \'01. JI, I'ar;s. 1:7,,')0, ';:. 1 \57. ~:'.;J'iJl, ::JTV I\J~''V 81! t1 '1.'iellYKorpCCnOl!..l.CHTY 1::. .:la8'rCIIKO. _ .

I;'i ll1111 PDCTCI111C ,JlIl1SJ 8 lI!!, (G. . ~tlr!jk.,4ӭ rica.., . 182) .

111 . Ltiickh\1, Tlle p/ant , .'qd, . 06 .

1.8 , J1. 38; ll. 1'. 49; , . G2; '\\Lli](Ji 1, . 52; J:Jilld, Faune pr.s!;!sf.')/iqltlJ de J'E{;,IIpre. J1. 103; . ~~;sltJj, f'retlistoire ei :.'Iislit' rjl:.gypti!.- l;i1i.ers:t~ (Ie Paris. \'u,,[ 1lllirt,s tle 1'1 11 Stitl!t dTtlmo:ogie, Paris. \'0:. LIII. j94~, . 167 .

16) .lOJI' 119. .'1' , 120. J1 .'1 JI . .1 .

.'1 , , , , , .1, BC~KOO .

.l , .', ;\I 121. Jl , r .

~l .l0 .'1 .'1: , , . , ' , , , ' . .'1 ~ . .'I , .. 122 .

. .'1 , , . JJ .J .l , , ,h. . , , , . ( ) 123 .

.

.l , CTOJlb . N!! 1388 ~l , 124 .

, , , II , u'1 , .

li II~ , Le u final et le Mesolithique H41ouan, - ASAE, F .

LV, 1948, . 629-637 .

\'01 .

Mostag., 1. , N9 1211, . 86-87, l, XLII 1 7 - " Mer. 111, S. 52 .

, '. 40; Dcbono, Oart, . 563; , . 39, 67 .

Amrah. . 42, 1. XI, .

, . 314; Matmar, . 22; CMa'h, pl. I ;,EG; . 52:1~, signHst V 1,2.;

, , . 125 .

Arkel1, . . .1 -" , . ll JI QJI , JI . , ., , , . .

, , (), .'1 J1 . ( , .'1, , , - ) , q3( .

, "~ MOf.1IO .1 .'IIl .'l , . , 1'() , JIO .1 , CTO.lIb Ilέ , ;\lO IJl l'.I .

. , OJI, .'1 , .1, .l.n .'1 .

~ , .IJ f :\l, , ,, , , , :\.. .lJt , . ,.. , -, . , :\f('.lh .'i :\I:I. , .1.'1 .l )I. JIO:\f Ae.1O:,t, .1 .

, l\ .'l .lJ, . )l , .'I, JIO , ' .

.l .l ('.'i, .l .

. J lO!f' - , .l (). , ' .'l, ' .'1 . , - .

.Ql)JlllO (.'1 .'1 ' JiJ1~ !3.:I. ) :.1 }l .

.1il \f, .l0 , 1\'\0 1'.1 .1 .'1 , , ::J.'10 "l .

(j_l;~ II:Vl TCXlll\lI , :\IU ,:r.:, u Jl .f ~~I l .

,);\1 : JlJ 60,1 lIl\'IO .

('I\'Il:ii) "'lll, \1 :l"II .:I) n lI, 110 [ ~I .

.\\ lI l, lllii ;l.r r l , ~!Il. Jl1' ll Il , , , JI .. J:: . , II, .ll .'1I u ,.1 l\lll:-'1.'1 .

l:: ll l\ , n 3:-J1 ~!.'10 ;\ , .'1 .Ih 13;,IIIlJ I KpeMHCDIIX , .i1 n II, u .'1f. i3IJ :;J,.'1 .l

   

;1 Jl . l\l .\I:. ..: II ;ii ', . ~I 11 il, u.;r fI n [II .

ll .\lJl.'l ,111 n m :v! (mJl s ll ('.'1. u .'1 II.l :li II JlCJ. ,10. ~1 n PaHHe~" }!m\, , , :'\,!' '.1 .l~.. IJI, ll . }I Jl)' Il ~I.rr I'l( Cl\l . .i1 !l .1 ~l , ;1 .r TO..IbKO :\f ~l:vI, , , ~l t }l.'1 .r , , }l ', , JI. .

}I .~" .l :\-I; r . l\f" , JI :VfCJtHOfO , l{aK ml " MC;I.HOf"O .

.l .'IJIII Iia \-! .'I Tc.lbHOCl, , }I :"!.'I - . ,,!' , 1 , :\f JIO , D.IJ .

O;laKo JIO Ma~lO, }I " II~I pY'l.bI ';{ :\f. ? n .1 .l , r ~l, .rl . . .'I .'I , . , ll ' , .

.. .'1 . R .'1;I , , ., t'~1 Ill , '.'I .'I .1: .'1bJII t1 .

MaTepv.a.'IOB .1 , u .'] OIJl ., , . " .

10 .'I .1Io I ' 8l1 .'I

   

I I. , , . 1, - 1(. . ', ll, ,"t. 2, . " 521 .

:23, if , , jl. )-I~-~ J1ll ~1 .'l, , .1 .

, ~", 061 3111.'1 JlIf, Jl ,'l: , JI \1, ~I. :\f.10.ti!{ n;\l:\1 ..1~l, . . }l-:\f .

, .;1 ', . , , " .'I : .

1' .iJ 1I00lOTpeTb l\ l' , ,, 2. l' .JJ J1 'έ " , , lt ,l u .

.11J1 l' . ;{ ;l Il l..~ ll , , .'10~ , !'; , I)-I, }(}! )-Ie.lll :-.I.'1iI . ,:~ \'Ie.'1:HOI"O l-l );1 t HO!"lblX . Tec.lo ; YIlI1BCPC(\.'!!lJbIM :I,. 1\I'I :\( , lII{, . '\.'I 11 , ~leiI,1ibIe .'JOfl J{II, 11 , 8'"lI Kpel\'IHCf!bJe .'l..I. .."l.~ :\'Ibl kaMHO-1 ; .l Ill' :\l 1\ff'r.'!\-\ "l .

I1 ,:\-[ .l0lll\I :\l.:JI .! :\{ ,, ::" I)-IOII, :\l ",! 1I0 :; 1\IlI, .1 l:

'l .

il1\f :\1 .'I3 , IIUI.1.l , paU~IT :J30, .l [)I i~ \f. IJ:\l.'I , , - , .l0 .

I-Il:\J . Il\I. 30- iiii ': I,:J TO~I, :l Jl ~f, ()':IO.'1~:\f l\I ~II, 06. FI. Pctrie, Tools and weapons, London, 1917, pl. LI\'I-l, C1V. XXH h ll - 46 XXI I2 -23 .

:\1 iJI.'1, . . :. .'l .l. .1 .'1' 4:

.'l, II peB~ , ~ l :\.f, , OT:\oIC , il :\ .Pages:     | 1 || 3 |

:

H. . . . -, - ...

.* ( ) MICHELS R. Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie: Untersuchungen uber die oligarchen Tendenzen des Gruppenl...

" " " . " 2011 , 1941 1944: .. , .. (.) : , 1940 1941...

"", , . . , , ? ; , ...

: . ...

" : " : : .., ...

", " ...

2012 . . 4(20) 130.2 .. ...

( ) 1 ' ' 1 9 7 7 ^N#M#Titley, Shiraz and Isfahan Persian Miniatures of the...

" " " " 15-17 2013 15 (10.00 12.30) .. ...

" .. " , ...

. . ...

70 70 THE 70TH ANNIVERSARY OF TH...

. . , () , , " ". "...

. 616.89-008.44 56.14 75 . . Bohdan . Woronowicz Bez tajemnic uzalenieniach ich leczeniu ISBN 83-85705-55-4 . ̳ "³" ...

. , ...

B1 (19) (11) (13) (12) (45) (51) Int. Cl. B29B 17/00 (2006.01) 2011.04.29 : B29B 17/02 (2006.01) (21) 200970490 : (22) 20...

94/99 19401941 . 7- 2011 . . . e-mail: historuss@mail.ru ...

7 (24), 11 2016 . " .4-5 , XX ...

. : ? . , . ...

. . , , , , . , ...

94(47)"1920":378 .. 1920- , 1920-...

EURASIATICA Q uaderni del D ipartim ento di Studi Eurasiatici Universit degli Studi di Venezia CEMEHKO ( ) C aru cci editore R o m a E U R A S IA T IC A Quaderni del Dipartimento di Studi...

XXI : XIX - (, 23 2018 .) 1 ... 
<<     |    
2018 www.wiki.pdfm.ru - -

, .
, , , , 1-2 .